Phương Bích – Lượm lặt trên facebook.

 

 

Khi người dân nghĩ và nói như thế này, xin các đầy tớ của nhân dân chứng minh rằng chúng nó nói láo.

 

 

Một số bạn gửi message cho mình, đại khái là: sao hay comment và có những status tiêu cực, chả nhẽ xã hội không còn việc gì tốt đẹp hay sao; hãy nhớ rằng nhờ có đảng có bác nên dân mình mới được sống trong đất nước độc lập tự do; bạn chắc được trả tiền để bôi bác chế độ; có giỏi thì về Việt nam công khai danh tính xem có dám to mồm không… Mình xin trả lời thế này:

   Mình hiện đang ở Việt nam, ở thủ đô ngàn năm văn hiến đó (các bạn vào phần thông tin trên timeline của mình sẽ rõ)

 

 

   Việc ca ngợi đảng, nhà nước đã có các Dâm Loạn Viên (DLV), Vua Tin Vịt (VTV), các đĩ bút của Đinh (tặc) Thế Huynh làm rồi nên nếu mình cũng làm như vậy thì e rằng có sự chồng chéo và như vậy thì đó là việc không cần thiết

 

 

   Thể hiện chính kiến của mình chả nhẽ phải có động lực là tiền sao? Theo mình được biết thì đảng và nhà nước chỉ trả tiền cho những thông tin không đúng sự thật cho những đối tượng như mình vừa nêu còn phần thưởng dành cho những người dám thể hiện suy nghĩ thật của mình là sự sách nhiễu, gây khó dễ và thậm chí là cái thòng lọng mang tên ‘Điều 258 BLHS’ tròng vào cổ

 

 

   Nói là nhờ có đảng, có bác nên đân ta mới có độc lập tự do thì mình xin hỏi thế gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không có đảng, có bác lãnh đạo thì họ chắc đang làm nô lệ? Và mình cũng khẳng định luôn cái khẩu hiệu ‘Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ chỉ là cái khẩu hiệu mị dân chỉ có tính chất lòe bịp mà thôi. Một đất nước độc lập sao phải dâng đất, dâng biển đảo cho ngoại bang? Ngày xưa chưa có đảng, có bác thì những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống bị coi là lũ bán nước, rước voi về dày mả tổ cũng không làm mất tắc đất nào của tổ tiên còn ngày nay ra sao chắc các bạn tự biết.

 


Còn về tự do ư? Thích thì họ dựng cái barie lên và nói khu vực cấm, không được bén mảng tới. Thích thì họ dựng cái biển cấm quay phim chụp ảnh để tránh bị ghi lại những việc làm bất nhân của họ. Thích thì họ bao vây nhà không cho bạn đi đâu với lý do là đảm bảo an toàn cho bạn. Thích thì họ không cho bạn xuất cảnh khi bạn có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Thích thì họ tống bạn vào tù với lý do yêu nước không đúng cách, không đúng theo định hướng của đảng…

 


Rồi nữa, sống trong đất nước độc lập tự do mà gái phải trần truồng cho bọn không có đảng, có bác lãnh đạo để mong được làm vợ nó, phải rời bỏ thiên đường để tới xứ giãy chết làm oshin, làm đĩ (với nữ), làm cửu vạn (với nam) thì thử hỏi có đảng, có bác lãnh đạo để làm gì? Không có đảng, có bác lãnh đạo có khi tôi và các bạn chả phải ngồi tranh luận với nhau trước màn hình mà có khi chúng ta đang nắm tay nhau du lịch vòng quanh thế giới cũng nên.

 


Còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng trước mắt là như vậy đã.

 

 

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s