Thư mời hội luận: Đằng sau chuyến đi Mỹ của Trương Tấn Sang?

THƯ MỜI 

 

 THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN DIỄN ĐÀN PALTALK

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.


Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận chính trị trên diễn đàn 

Paltalk với:
Diễn Giả: Nhà báo Hồng Phúc và Tiến sĩ Hà văn Hải
Đề tài: Đằng sau chuyến đi Mỹ của Trương Tấn Sang ? 

Thời gian: Thứ năm, ngày 01 tháng 8 năm 2013 Lúc 9:00 tối New York, 8:00 tối Texas, 6:00 tối California. Nhằm Thứ sáu, ngày 02 tháng 8 năm 2013 lúc 3:00 khuya Âu Châu, 8:00 sáng Việt Nam, 11:00 sáng Úc Châu
Room : ”Cong Dong NVQG Hoa Ky”
 
TM Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 
Trưởng Khối Truyền Thông          Phụ Tá Khối TT/Ban Paltalk
 
​    Đoàn Trọng Hiếu                          Dương văn Biểu
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Thư mời hội luận: Đằng sau chuyến đi Mỹ của Trương Tấn Sang?

  1. Qui NGUYEN says:

    Hiện nay có số đông muốn vào paltalk đẽ nghe và sinh hoạt chung .. Nhưng không biết cách dùng lối nầy, kể cả tôi nên diễn ĐN bị hạn chế thêm môt số người. Vậy nếu được xin quý vị cho một bài nói về PALTALK và chỉ dẩn cách thức vận hành thì hay lắm vậy.
    Nguyên Nam

  2. longdien12 says:

    Xin hướng dẫn ông hay bà Qui Nguyen:
    Muốn tìm việc gì thì type (đánh máy ) vào ô search của Google ví dụ : “Cách vào Paltalk ” rồi bấm chữ Search hay chữ Enter là câu giải đáp sẽ hiện ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s