Luật sư bào chữa gởi thư cho mẹ của Đinh Nguyên Kha

http://xuandienhannom.blogspot.com

 

 

Hôm nay, Luật sư Nguyễn Thanh Lương – Luật sư bào chữa của Đinh Nguyên Kha đã gửi một bức thư tới bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha. Bức thư đề ngày gửi là 15 tháng 8 năm 2013.
Thư được đăng công khai trên FB của Luật sư Nguyễn Thanh Lương. Được phép của ông, chúng tôi đăng tải bức thư để những người quan tâm đến phiên tòa phúc thẩm xét xử hai thanh niên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên rộng đường tham khảo, bàn luận và theo dõi.

 

Nguồn: FB Nguyễn Thanh Lương
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Luật sư bào chữa gởi thư cho mẹ của Đinh Nguyên Kha

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ tư 14-8-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s