Daily Archives: 14/08/2013

Thơ Nguyễn Thanh Khiết – Sài Gòn mưa

Sài-Gòn mưa   ai đội mưa qua đường chiều tháng bảy nước cống đen, rác rưởi cuốn theo đời đứa bé trên tay, áo ướt tả tơi níu vai mẹ, rét run đòi bú sữa Sài-Gòn với ngày mưa trời tháng … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh | 1 Comment