Daily Archives: 27/08/2013

Đặng Chí Hùng – Những sự thật cần phải biết (phần 18) – Tội ác của Phạm Văn Đồng

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Phạm Văn Đồng là một nhân vật cao cấp trong bộ máy lãnh đạo của cộng sản. Phạm Văn Đồng cũng như nhiều đan em của Hồ Chí Minh đã gây nhiều tội ác như … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Huỳnh Tâm – Xuất Khẩu Lao Động Đen

TGCD : Kính mời quý độc giả đọc toàn bộ 15 bài viết của tác giả Huỳnh Tâm với đề tài ” Xuất khẩu lao động đen”. Xin bấm vào đường dẫn dưới đây                                       Xuất Khẩu Lao Động Đen **************************************** Cộng Sản … Continue reading

Posted in Tài liệu | Leave a comment

Huỳnh Tâm – Lịch sử bán nước của đảng CSVN

TGCD: Kính mời quý độc giả đọc toàn bộ 9 bài viết của tác giả Huỳnh Tâm với chủ đề ” Lịch sử bán nước”. Xin bấm vào đường dẫn dưới đây Lịch Sử Bán Nước 19/6/2013 ******************************** Hại dân, bán nước để tồn tại … Continue reading

Posted in Bình luận, Tài liệu | Leave a comment

Huỳnh Tâm – Đảng CSVN phiên bản TQ

TGCD : Kính mời quý độc giả đọc toàn bộ 15 bài viết của tác giả Huỳnh Tâm với chủ đề ” Đảng Cộng sản Việt Nam , phiên bản đảng Cộng sản Trung quốc:”. Xin bấm vào đường dẫn … Continue reading

Posted in Bình luận, Tài liệu | Leave a comment

Huỳnh Tâm – Chiến lũy Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam ( kỳ 20)

TGCD ; Kính mời quý độc giả đọc toàn bộ 20 bài trong chủ đề ” Chiến luỹ Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam ” theo đường dẫn dưới đây Biên Giới VN-TQ.1979-2010 *********************************** Triển lãm, nghệ thuật ảnh của Viên Dung. Phương Chi … Continue reading

Posted in Tài liệu | Leave a comment

Huỳnh Tâm – Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam (kỳ 14)

TGCD : Kính mời quý độc giả đọc toàn bộ 14 bài trong chủ đề ” Giặc đã uà vào nhà Việt Nam” của tác giả Huỳnh Tâm. Xin bấm vào đường dẫn dưới đây dưới đây Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam ************************************************ “…toàn dân … Continue reading

Posted in Bình luận, Tài liệu | Leave a comment

Vũ Đức Toàn – Chống Cộng là yêu nước

  Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang đánh lừa mọi người bằng khẩu hiệu: “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa xã hội”, hoặc ngược lại, “yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước”. Nghĩa là, xã hội chủ … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Người Buôn Gió – Sự tàn bạo muôn năm!

Theo blog Người Buôn Gió Ngày bé tôi nghe các đàn anh kể những chuyện khốc liệt trong nhà tù. Những trận đòn, biện pháp hành hạ, tra tấn và khủng bố của các tù nhân với nhau. Thường là … Continue reading

Posted in Tản mạn | 1 Comment

Tâm Sự Y Giáo – Sự lừa dối kinh hoàng của báo lề đảng

    ÔI TRỜI ! CHÂN TƯỚNG ÔNG VIỆT KIỀU MỸ VIẾT BÀI TRÊN BÁO NHÂN DÂN     Ông Việt kiều Amari TX là TS. Hoàng Văn Lễ – Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay Xây dựng … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Thanh Quang(RFA) – Những biến chuyển trong xã hội

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/overcoming-fears-tq-08262013115224.html   GS Jonathan London thuộc Đại học Thành phố Hong Kong, từng làm việc và nghiên cứu tại VN trong nhiều thập niên, cho biết rằng cách đây vài tháng, ông trở lại thăm VN và có dịp tiếp … Continue reading

Posted in Tản mạn | 1 Comment