Daily Archives: 03/09/2013

Người Buôn Gió – ” chống diễn biến hòa bình ” mảnh đất mầu mỡ của tuyên truyền viên

Chống diễn biến hòa bình là một mảnh đất rộng lớn và mầu mỡ. Trên mặt trận này dường như sức chứa là vô tận. Người ta tuyển dụng không cần  đến trình độ, bằng cấp. Đơn giản từ mức … Continue reading

Posted in Bình luận, Tản mạn | Leave a comment

Thuỳ Linh – Chuyện về Đinh Nguyên Kha

Nguồn http://www.buudoan.com/ TL: Từ ngày vụ án Uyên  – Kha xảy ra, tình cờ mà mình quen chị Kim Liên, mẹ của Kha. Thỉnh thoảng nhắn nhe động viên chị, nhất là những khi chị ốm đau, bệnh tật do … Continue reading

Posted in Tản mạn | 1 Comment

David Brown – TPP: Sự cần thiết đối với Việt Nam

David Brown – Asia Sentinental – 2.9.2013 * Người dịch: Lê Anh Hùng – Hà Nội rất cần đến hiệp định thương mại toàn diện này nhưng Washington sẽ đưa ra nhiều đòi hỏi khó khăn. Sự thịnh vượng của một khu … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Đặng Chí Hùng – Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 3): Hoạt động nhóm và thông tin liên lạc

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Kết hợp với các biện pháp đã nêu trong bài kỳ 2 để giành độc lập, tự do, dân chủ cho Việt Nam. Như trong “Chúng ta phải làm gì?” kỳ 2 tôi đã trình … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ông Bút – Bác Lú trả lời ông Phạm Quế Dương

Ông Bút (Danlambao) – Tại sao các ông cứ kỳ thị người ngoại quốc? Bác Hồ Tàu thì có gì đáng thắc mắc? Đức Phật Thích Ca, đâu phải dân Nghệ An, Chúa Giê Su chẳng phải người Quảng Nam! Cả thế … Continue reading

Posted in Phiếm luận | 1 Comment