Daily Archives: 14/09/2013

Lý Bích Thủy – Từ tiếng trống kêu oan đến tiếng súng dân oan bắn vào đầu bạo quyền CSVN

By: Lý Bích Thủy- facebooker Bichthuy Ly  Đất đai là do tiền nhân , tổ tiên VN dày công xây dựng và để lại cho toàn dân VN, đất đai là sở hữu toàn dân vì đất đai gắn liền … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment