8 vị Giám mục thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đông lên tiếng hiệp thông với GP Vinh

VRNs (23.09.2013) – Hà Nội – Tám vị Giám mục chính tòa và phụ tá của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đồng ký tên trong một lá Thư Hiệp Thông, ngày 21.09.2013, gởi đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Đứng đầu danh sách là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong tám vị, có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký HĐGMVN.

 

VRNs xin đăng lại Thư Hiệp Thông này từ website Giáo phận Vinh.

02

Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s