PGHH ra Tuyên Cáo: Bảo vệ danh dự Đạo Pháp đến cùng

 

VRNs (23.092013) – Sài Gòn – Thời gian qua, tại tỉnh An Giang, nhà cầm quyền cộng sản đã nhiều lần dùng công an và côn đồ tấn công Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), sẵn sang bắt bỏ tù lâu năm, những ai dám kháng cự lại bọn côn đồ. Gần đây, đài phát thanh tỉnh An Giang lài dung truyền thông bôi nhọ đạo pháp PGHH và thân thế Đức Huỳnh Giáo Chủ, qua việc đọc chuyện đêm khuya kéo dài cả tuần  qua.

 

Hôm nay Ban Trị Sự (BTS) PGHH Trung Ương đã họp và ra Tuyên Cáo bảo vệ danh dự Đạo Pháp đến cùng.

 

 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 

THUẦN TÚY 

 

CỦNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP

 

—————————————————————-

 

TUYÊN CÁO

 

 

 

-Xét rằng: Suốt tuần nay (15 đến 22/9/2013) trong chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Phát Thanh tỉnh An Giang đã ra rả đọc lại quyển ĐẤT LỬA  của tên bồi bút nô dịch đê tiện Nguyễn Quang Sáng… nhằm mục đích mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và bôi bẩn nền Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH).

 

-Xét rằng: Sau 30/4/1975, cưỡng chiếm được Miền Nam, đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn tiếp tục âm mưu tiêu diệt PHẬT GIÁO HÒA HẢO (PGHH) qua một chương trình DIỆT CHỦNG đầy máu lửa bạo tàn, vô nhân đạo của chủ nghĩa Vô Thần… nặng nhất là về mặt văn hóa, đảng csVN giật dây cho các bồi bút nô dịch thẳng tay đặt điều vu khống, chụp mũ để mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích nền Giáo lý PGHH, đại thể như: “Sau bức màn hư ảo” của tỉnh ủy An Giang, quyển Sư Thúc Hòa Hảo của tác giả Nguyên Hùng, 30 năm truyền thống kháng chiến Tây Nam Bộ của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng csVN, quyển Dòng Sông Thơ Ấu của tác giả Nguyễn Quang Sáng, Đất Lửa của tác giả Nguyễn Quang Sáng, Luận Văn Tốt Nghiệp: “Thưc chất đạo Hòa Hảo” của tu sinh Phật giáo Thích Thiện Huệ và được Viện Đại Học Phật Giáo VN (quốc doanh) phê chuẩn LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU ! ?

 

-Xét rằng: Trong hàng ngũ những tên bồi bút của đảng csVN, Nguyễn Quang Sáng là một tên bồi bút đê tiện nhất, đã 2 lần sáng tác sách báo để bôi bẩn thinh danh Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích nền giáo lý PGHH…, cần phải được trừng trị thỏa đáng để làm gương cho những tên bồi bút đê tiện khác.

 

-Xét rằng: Quyển tiểu thuyết ĐẤT LỬA là một loại văn bút quá tầm thường, chuyên bịa đặt chụp mũ nhằm mục đích bôi nhọ PGHH, chớ không có tích chất văn học… đáng liệng vào giỏ rác… nên không câu được đọc giả, chất chồng ở các hiệu bán sách… Nay lại được cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền quảng bá là một yếu tố cụ thể chứng tỏ rằng đảng csVN luôn luôn âm mưu triệt tiêu PGHH và bôi nhọ thinh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong mọi cơ hội, trong mọi môi trường, trong mọi hoàn cảnh có thể được.

 

Phiên Đại Hội thu hẹp của PGHH Thuần Túy nhóm họp tại Huyền Phong Các ngày 23/9/2013 đồng thanh quyết nghị:

 

a-Đảng csVN đã quyết tâm đẩy PGHH vào tận chân tường để tiêu diệt, bắt buộc PGHH Thuần Túy phải đem tất cả mọi sự hy sinh đối phó với đảng csVN để bảo vệ Đạo pháp được trường tồn bất diệt, bảo vệ thinh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ được mãi mãi trong sáng.

 

b-Cực lực lên án đảng csVN đã chủ trương “DIỆT CHỦNG” PGHH bằng mọi hình thức sắt máu tàn bạo vô nhân đạo, phi công lý (Chiếu điều 2 Công Ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng mà Việt Nam đã ký gia nhập ngày 9/6/1981).

 

c-Tố cáo với Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và Thế Giới Tự Do về tội ác của đảng csVN đã trắng trợn chà đạp Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị… mà VN là thành viên gia nhập ngày 24/9/1982. Tha thiết và thành khẩn thỉnh cầu Ngài Tổng Thư Ký Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn quốc tế vào VN để điều tra những vụ vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và vô cùng nghiêm trọng.

 

d-Đả đảo tên văn nô Nguyễn Quang Sáng đã có dã tâm hiệp sức với đảng csVN trong những âm mưu triệt tiêu PGHH. Phải chấm dứt ngay các hành động vô nhân đạo.

 

e-Phải quăng vào giỏ rác những quyển: Đất Lửa, Dòng Sông Thơ Ấu, v.v…

 

f-Người tín đồ PGHH quyết tâm lấy máu để bảo vệ danh dự.

 

Ngày 23 tháng 9 năm 2013.

 

TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy

 

Hội Trưởng Trung Ương

LÊ QUANG LIÊM

Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s