DĐ paltalk – Tình trạng y tế tại VN và phương cách giải quyết trong tương lai (hậu cộng sản)

Kính mời quý thính giả nghe cuộc hội luận giữa tiến sĩ Mai Thanh Truyết và nhà báo Hồng Phúc trên diễn đàn của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ngày 26-9-2013 với đề tài ” Tình trạng y tế tại VN và phương cách giải quyết trong tương lai (hậu cộng sản)”.

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

1 Response to DĐ paltalk – Tình trạng y tế tại VN và phương cách giải quyết trong tương lai (hậu cộng sản)

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ bảy 28-9-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s