CĐNVQGHK – Thư mời tham dự hội luận về ” Bức tường tưởng niệm tại SanJose”

        
Tuyên Cáo Lên Án Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC The Vietnamese American Community of the USA
P.O Box 452 Sterling Heights, MI 48311
                          Website: www.congdongnvqghoaky.orgwww.congdongnvqghoaky.org/vn/

 
THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN DIỄN ĐÀN PALTALK


Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.


              Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận  trên diễn đàn 

Paltalk với:
               Diễn Giả: Ông Nguyễn Hữu Luyện

Đề tài
: Làm thế nào để bức tường tưởng niệm Dân Quân Cán Chính VNCH tại San Jose có ý nghĩa???.

Thời gian:
 Thứ năm , ngày 17 tháng 10 năm 2013 Lúc 9:00 tối New York, 8:00 tối Texas, 6:00 tối California. 

              Nhằm ngày thứ sáu 18 tháng 10 năm 2013 lúc 3:00 khuya Âu Châu, 8:00 sáng Việt Nam, 11:00 sáng Úc Châu


Room 
: ”Cong Dong NVQG Hoa Ky”
 
  TM Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 Trưởng Khối Truyền Thông          Phụ Tá Khối TT/Ban Paltalk
 
​          Đoàn Trọng Hiếu                          Dương văn BiểuKính nhờ phổ biến rộng rãi, xin chân thành cám ơn

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to CĐNVQGHK – Thư mời tham dự hội luận về ” Bức tường tưởng niệm tại SanJose”

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ hai 14-10-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ năm 17-10-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s