Daily Archives: 15/10/2013

Stephen B. Young – Đảng Cộng sản hay là Hán Ngụy ?

Ai thống trị Việt Nam ngày nay                            Đảng Cộng Sản hay là Hán Ngụy? Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa  Phong kiến ở Tàu hay … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Vi Anh – Lùn Nhứt Đông Nam Á

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-215176_5-15_6-1_17-5283_14-2_15-2/ Hai tin, hai điều xấu cho đất nước và nhân dân Việt Nam làm những ngày cuối tuần đầu tháng 10 này không vui chút nào. Hai cái xấu này nhân dân Việt và thanh danh Quốc Gia VN … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment