Daily Archives: 24/10/2013

Houston Họp Mặt Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

” Nếu bị đi tù vì lòng yêu nước, đi tù vì tinh thần dân tộc, thì không có gì đáng sợ cả. Nhà tù là một cái xã hội nhỏ, để cho chúng ta trưởng thành hơn…” Nguyễn Phương … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | Leave a comment

Đặng Chí Hùng – Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 4) – Tổ chức biểu tình

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Biểu tình là một trong những hành động thể hiện lòng yêu nước và bày tỏ thái độ của nhân dân đối với những hành động cướp nước và bán nước của cộng sản Việt … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Văn Nguyên Dưỡng – Chiến Tranh Việt Nam (1945-1975)

http://www.vietthuc.org Lời Nói Đầu: Trung tuần tháng 11, năm 2012, tôi đến Sài Gòn Nhỏ, Nam California, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn công sản ở Hoa Kỳ, gặp lại những bạn đồng khoá trong Ban Chấp … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment