Hội luận: Viễn tượng bùng nổ nổi dậy tại Việt nam

Kính mời quý thính giả nghe buổi hội luận với đề tài ” viễn tượng bùng nổ nổi dậy tại Việt Nam” với Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Phúc Liên. Chương trình được thực hiện ngày thứ năm 07 tháng 11 năm 2013.

This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

1 Response to Hội luận: Viễn tượng bùng nổ nổi dậy tại Việt nam

  1. Pingback: Hội luận(audio) : Viễn tượng bùng nổ nổi d ậy tại Việt nam |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s