DĐCN – Đã đến lúc cùng nhau đứng lên!

 

  An Bằng  

                               

Chắc chắn mọi người đều đủ kinh nghiệm thực tế để hình dung trước được kết quả chung cuộc ! Thứ “Hiến Pháp của thập tứ đại vương” sẽ vẫn được thông qua, bất chấp ý chí, khát vọng của dân tộc VN. Đó là thứ hiến pháp “của 14 vua, vì 14 vua, cho 14 vua”! Một loại Hiến pháp hẹp hòi, ích kỷ chứa đầy Sai trá, cản trở Văn minh, Tiến bộ. Hoàn toàn không phải là một bản HP mà 90 triệu người dân VN cần đến !

Phải cho những nghị sỹ QH XHCN hiểu rõ điều ấy. Phải khẳng định cho họ biết thật rõ, động tác “bấm nút đồng thuận dối trá” của họ là một hành động khơi mào cho mọi rối loạn xã hội sắp tới. Sự “đồng thuận” đầy dối trá và cưỡng ép ấy, chính là một hành động thù nghịch đối với người dân VN, nó khẳng định sự cương quyết bắt buộc Dân tộc này làm nô lệ vĩnh viễn cho đảng CSVN ! Toàn bộ trách nhiệm về bất kỳ những gì sắp xảy đến, chính họ là những kẻ khơi mào, phải gánh chịu !

Vào ngày họ cùng nhau thông qua “Cương lĩnh đảng CS” ( đang được họ gọi là Hiến pháp) ấy, xin kính đề nghị toàn bộ các “phương tiện thông tin lề dân“ cùng ra một “Tuyên bố chung về Toàn dân Bất Tuân Dân sự đối với HP“. Tuyên bố chung ấy, chúng ta sẽ “ Kính gởi cho Đồng bào toàn quốc” mà không cần gởi đến các lãnh đạo CSVN nữa ! Chúng ta hoàn toàn có quyền bác bỏ, không cần phải xem đó là Hiến pháp của VN. Và như thế, đương nhiên không cần phải tuân thủ nó ! Chúng ta hoàn toàn có quyền không cần lý đến sự có mặt của cái chính quyền ngoan cố, phản động và thôi nát ấy nữa ! Họ đã vô số lần tỏ ra bất chấp Khát vọng chung của cả Dân tộc, thế thì tại sao Dân tộc, Tổ quốc này lại phải quan tâm, nghe lệnh của họ ?.

Chúng ta không thể tiếp tục tự đặt mình vào cái tâm hướng “…việc đã rồi , …còn nước còn tát…v.v” Mà đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đứng lên, cùng nhau chủ động phản đối bằng hành động Bất tuân ! Phải biến quyết định ngoan cố ấy của CSVN thành cơn siêu bão Haiyan của Lòng dân. Phải để cho CSVN nhận hiểu bằng thực tế, rằng “Xã hội Dân sự của 90 triệu người ” mới chính là “Quốc Hội” của dân. “Xã hộ Dân sự” ấy, là Chính đảng mạnh nhất , đứng trên tất cả mọi loại đảng phái chính trị ở VN. Đó mới là nơi đề ra mọi quyết sách hệ trọng của Dân tộc, hoàn toàn không phải đảng CS, đảng Dân chủ, đảng CH…! Kẻ lãnh đạo nào, dù thuộc đảng phái nào, đứng ở cấp bật nào cũng phải biết thực tâm lắng nghe và đối thoại chân thành với Lòng dân, nếu muốn tồn tại !

Trên chỉ là góp ý về một phản ứng cần thiết, nó có thể đúng hoặc sai, mong được chỉ giáo. Và còn những phản ứng, những giải pháp nào nữa để đánh động cái ý thức “bấm nút Dối trá chính là phản bội dân tộc”, kính xin các bạn vui lòng góp ý thêm

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

1 Response to DĐCN – Đã đến lúc cùng nhau đứng lên!

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ tư 13-11-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s