Minh Văn(VN) – Nhân dân làm là chủ yếu

Cho đến giờ này, có lẽ ai cũng đã hiểu cái nền dân chủ mà đảng Cộng Sản ban phát cho dân tộc Việt Nam là thế nào rồi. Nó oái ăm, tức anh ách, ngược đời và…ngẹn ngào lắm. Câu khẩu hiệu này đã nổi tiếng từ lâu “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Mới nghe qua đã thấy rõ cái “quyền làm chủ” của nhân dân là hữu danh vô thực. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, còn nhân dân thì chẳng nắm quyền gì cả, nhưng lại là người…làm chủ? Liệu có ai tin được điều đó không?
 Đảng đưa ra các chủ trương chính sách. Nhà nước điều hành và quản lý. Còn thì nhân dân là người phải nai lưng ra làm. Vậy thành ra người dân  phải nuôi toàn một lũ ăn hại sao, đã thế chúng còn cướp bóc và tham nhũng nữa? Chưa đủ, nếu nhân dân mà lên tiếng phản đối thì lập tức sẽ bị những kẻ ăn bám đó đàn áp và bỏ tù. Hỏi có còn nghịch lý nào lớn hơn không?

Lịch sử đảng Cộng Sản mấy chục năm nay chỉ thấy toàn vĩ đại, còn phần thấp hèn ngu dốt thì người dân gánh chịu cả. Đảng tiến hành hai cuộc chiến tranh đẫm máu, nhân dân là người chịu hy sinh gian khổ, phần vĩ đại vinh quang thì đương nhiên là của đảng rồi. Mọi chủ trương chính sách ngu dốt và sai lầm của đảng, dân là người thực hiện và chịu thiệt hại, đảng thì đâu có liên quan? Vì đảng vĩ đại và sáng suốt như vậy thì mấy khi mắc sai lầm? Có chăng thì cũng rất ít, nhỏ như một hạt bụi mà thôi, không đáng kể. Xưa nay, tất cả những gì sai trái và mất mát đảng đều đổ thừa cho nhân dân và thiên tai cả.
Trong cơn khổ đau túng quẫn, người dân tìm mãi cũng không thấy cái phần “làm chủ” mà đảng quy định cho mình nằm ở chỗ nào cả. Hỏi thì không dám, vì sợ đảng không yêu, đấu tranh lại càng không dám nữa, vì sợ đảng cho là phản động và bỏ tù. Chỉ thấy nhân dân nai lưng ra làm hết ngày này qua tháng khác bởi cái sự “đảng lãnh đạo” và “nhà nước quản lý” ấy. Mấy chục năm đảng Cộng Sản cầm quyền, phần thắng và vinh quang chưa bao giờ thuộc về người dân, có chăng chỉ là trên khẩu hiệu mà thôi.
Nếu vậy thì câu khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đâu có đúng nữa? Vì người dân có bao giờ được làm chủ đâu? Vậy nay nên sửa lại là: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm là chủ yếu” mới đúng với thực tế sinh động ở Việt Nam chúng ta.
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Minh Văn(VN) – Nhân dân làm là chủ yếu

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ năm 14-11-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s