Quang Huỳnh – Từ ngày tôi bỏ đảng


Từ ngày tôi bỏ đảng,
Tôi ăn ngủ bình yên,
Miếng cơm nhai trong miệng,
Thơm mát tình nhân gian;
Tôi ra đường ngẩng mặt,
Tự tín và hiên ngang
 
Từ ngày tôi bỏ đảng,
Xin làm người thật thà,
Tôi không còn gian dối,
Tôi không còn huênh hoang,
Tôi yêu người chơn chất,
Tôi thương nước nồng nàn .
 
Từ ngày tôi bỏ đảng,
Tôi là người tự do,
Vươn vai và đứng dậy,
Điểm mặt phường dối gian,
Chỉ tên quân bán nước,
Làm tôi tớ ngoại bang.
 
Bao nhiêu năm lạc  lầm ,
Sống như loài giun dế,
Có đầu nhưng xơ cứng,
Có óc nhưng cạn khô,
Miệng câm như miệng hến
Tôi chết tự bao giờ .
 
Thân tôi thành máu lạnh,
Vô cảm trước tội tình,
Những người dân khốn khó,
Những tuổi trẻ hy sinh,
Chống giặc Tàu xâm lược,
Đang hứng chịu nhục hình ,
 
 
Bây giờ tôi sống lại .
Tôi đích thực là tôi,
Không vọng cuồng tha hóa,
Tôi trở lại làm người,
Người Việt Nam chân chính,
Sống chết vì quê hương .
 
 
 
QUANG HUỲNH .
 
This entry was posted in Thơ văn đấu tranh. Bookmark the permalink.

1 Response to Quang Huỳnh – Từ ngày tôi bỏ đảng

  1. Pingback: TGCD kính nời đọc bài mới thứ chủ nhật 01-12-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s