Daily Archives: 12/01/2014

Người Buôn Gió – Đại Vệ chí dị – đại chiến hoàng thành

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69. Năm đó nước Vệ tiêu điều thảm hại, người đói kém đi cướp trộm đầy đường. Đến hơn mười tỉnh cả nước thiếu gạo ăn làm đơn xin triều đình phát chẩn. … Continue reading

Advertisement

Posted in Phiếm luận | 1 Comment