TS Nguyễn Phúc Liên – Một số người Mỹ, Pháp …gốc Việt phản bội lại dân tộc Việt

MỘT SỐ

NGƯỜI MỸ, PHÁP… GỐC VIỆT

PHẢN BỘI LẠI DÂN TỘC VIỆT

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 16.01.2014

Web: http://VietTUDAN.net

Trong đầu đề của bài này, chúng tôi chỉ nhắc ra người Mỹ, người Pháp … gốc Việt vì có những người mang quốc tịch trên tỏ ra “chểnh“ khi nói với người Việt chúng tôi về chính sách của nước Mỹ, nước Pháp của họ đối với DÂN TỘC VIỆ NAM. Xin chú thích ngay rằng dường như chữ “chểnh“ là từ Miền Nam. Tôi hỏi vợ tôi là người Sa-đéc thì bà ta cắt nghĩa là “chểnh mang nghĩa là tự cao, khinh khỉnh, không coi người khác bằng mình!”. Trước đây, có những người mang quốc tịch Tây đã “chểnh“, ngày nay không có thuộc địa Mỹ tại Việt Nam, thế mà còn có một số người mang quốc tịch Mỹ tỏ ra “quá chểnh“, coi việc Mỹ đối tác với CSVN hiện nay như một chính sách của Mỹ mà DÂN TỘC VIỆT NAM dù không muốn cũng không thể phản đối được.

Chúng tôi tóm tắt một vài cảm nghĩ trên đây vì mới xem một đoạn phim về cuộc phỏng vấn ông Đức “đầu bạc“ tại Houston để cắt nghĩa vai trò của ông trong việc tiếp đón phái đoàn Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao CSVN. Hình ảnh Hoàng Duy Hùng, Đức đầu bạc và một số người khác nữa gặp Nguyễn Thanh Sơn tại Houston đã được phổ biến rộng rãi và chúng tôi đã có lần nhìn thấy nên không có gì phải lạ lùng khi nghe ông nói là chính ông làm trưởng phái đoàn gặp gỡ Nguyễn Thanh Sơn. Điều chúng tôi cảm thấy lạ lùng là ông Đức đầu bạc tỏ ra “rất chểnh“  khi ông chỉ giơ quốc tịch Mỹ của ông ra nhiều lần như có cái quyền gặp đám Mafia CSVN để nói về “Trực diện Đối thoại”, “Hòa Hợp Hòa Giải“ mà ông không ý thức rằng DÂN TỘC VIỆT NAM mới là điểm hệ trọng tuyệt đối cho mọi chính sách giải quyết.     

            Hôm nay, nhân tỉ dụ trên của ông Đức đầu bạc Houston mà chúng tôi muốn đề cập đến một số những người mang quốc tịch nước ngoài, nhưng vẫn “da vàng mũi tẹt“, thậm chí còn “mã tấu răng đen“, đã hãnh diện về cái “chểnh quốc tịch“ như cái quyền ngoại lai đối tác với đám Mafia CSVN mà không cần phải để ý đến những chữ DÂN TỘC VIỆT NAM. Khi họ đề là người Mỹ, Pháp… GỐC VIỆT, gốc Việt ở đây không phải chỉ là “da vàng mũi tẹt“ theo hình hài, mà chính là đời sống của 90 triệu dân đã được Tổ Tiên un đúc cho trong trí óc, trong tâm tình một nếp sống, một ý chí sắt đá đấu tranh để sinh tồn, nhất là đối với kẻ thù truyền kiếp ngoại lai đến từ Phương Bắc.

            Chúng tôi xin bàn đến những điểm sau đây:

=>       Chủ trương đấu tranh cho Việt Nam mang ảnh hưởng ngoại lai “rất chểnh“

=>       Phản bội lại DÂN TỘC của một số người mang quốc tịch ngoại lai “GỐC VIỆT”

Một số chủ trương đấu tranh cho Việt Nam 

mang ảnh hưởng ngoại lai “rất chểnh“ 

            Khi đưa ra những tỉ dụ của một số chủ trương đấu tranh cho Việt Nam dưới đây, chúng tôi biết sẽ có một số những phản biện cho rằng cuộc đấu tranh cho Việt Nam có nhiều lãnh vực, nhiều đường lối… phải được tôn trọng. Chúng tôi đã có lần viết một bài dài để hồi âm về những phản biện này. Chủ trương của chúng tôi : (i) Đối với nhân sự đấu tranh là: “Nếu thằng quỷ Satan chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi làm việc với nó nhưng luôn luôn ý thức rằng bản chất nó là thằng quỷ Satan và có thể phản bội mình“;  (ii)Đối với Mục đích của một đường lối tranh đấu, phải tuyên bố công khai minh bạch rằng  Mục đích tối hậu là DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Tỉ dụ đối với những Phong trào đấu tranh Nhân Quyền, nếu Mục đích chỉ là kiện toàn cho Cơ chế CSVN trong lòng Cơ chế để đảng kéo dài Cơ chế tội ác của chúng, thì đó là Phong trào Nhân quyền có thể là  trá hình của chính CSVN. Phong trào đấu tranh Nhân quyền đích thực phải nhằm cái điểm đạt tới tối hậu là DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành vì chính cái Cơ chế tự nó phản lại nhân bản.

            Sau đây là những Tỉ dụ về những Phong trào, những Đường lối, những Chủ trương đấu tranh ít nhiều mang ảnh hưởng “chểnh“ ngoại lai hay “trí thức tính toán“ trong cũng như ngoài nước.

a)      Tỉ dụ 1:

Chủ trương những Chính quyền ngoại lai: Giữ CSVN độc tài trị Dân

Đây là ý tưởng mà chúng tôi nghe thấy trong một trong những Diễn Đàn Paltalk bàn về Chính trị. Một số những tham dự viên Paltalk cho rằng Mỹ muốn giữ CSVN để sử dụng Việt Nam như phương tiện cản mũi bành trướng của Trung quốc vào con đường Thương mại Biển Đông và xâm nhập ASEAN. Về mặt làm ăn của những Công ty nước ngoài, chúng tôi cũng có những nhận định rằng các Công ty này muốn có một đảng cầm quyền dễ ăn hối lộ, lấy độc tài trị dân cho có “TRẬT TỰ“ như một đàn cừu. Quyền lực Chính trị độc tài cấu kết với Tài phiệt ngoại lai để khai thác sức lao động của Dân tộc Việt với giá rẻ mạt. Khi chính trị Mỹ coi Việt Nam như phương tiện phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ, khi Tài phiệt nước ngoài chủ trương khai thác lao động rẻ mạt của dân Việt Nam cho lợi tức bóc lột kinh doanh,  mà tà quyền CSVN hí hửng phục vụ như phương tiện chính trị ngoại lai, dễ dàng nhận hối lộ để đàn áp dân lao động như nô lệ cúi đầu “TRẬT TỰ“ không có Nghiệp đoàn Độc lập,  không được cất tiếng phản đối về những bóc lột , thì Dân Tộc Việt Nam làm sao cảm thấy mình độc lập được, thậm chí còn tủi thân thấy mình chỉ là công cụ do ngoại lai khai thác cho quyền lợi họ.

b.      Tỉ dụ 2:

Bất bạo động của một số “Trí thức tính toán“ trong và ngoài nước   

            Về phương diện làm ăn, người ta có nhận xét rằng hầu như không có những Triệu phú, Tỷ phú xuất thân từ giới đại Trí thức của Đại học và hầu hết những Triệu phú, Tỷ phú đều xuất thân từ giới bình dân ít được học hành sách vở. Cắt nghĩa về khẳng định này, người ta đưa ra hai lý do: (i) Giới Trí thức, nhất là cấp bậc Đại học, học hành nhiều, đọc sách nhiều… nên trở thành do dự giữa những hiểu biết, không có quyết định dứt khoát HÀNH ĐỘNG; (ii) Giới bình dân, ít được học hành, ít đọc sách, chỉ nhìn thấy một số giải quyết giản tiện và không do dự quyết định (Audace de Décision) HÀNH ĐỘNG. Nếu chỉ do dự suy nghĩ mà không HÀNH ĐỘNG, thì không kiếm ra tiền, không thể trở thành Triệu phú, Tỷ phú.

            Những tuyên bố Tranh đấu BẤT BẠO DỘNG đã được rao truyền từ nhiều năm nay phát xuất hầu hết từ Giới Trí thức đấu tranh trong cũng như ngoài nước. Lời tuyên bố Bất Bạo Động này bị ảnh hưởng chính yếu từ khuynh hướng đấu tranh Chính trị ở những nước Au, Mỹ  đã có những Thể chế Chính trị yên vững và nền Kinh tế phát triển. Liệu chúng ta  có thể lấy mẫu Đấu tranh BẤT BẠO ĐỘNG cho Việt Nam, một nước bị cai trị bằng sức mạnh bạo lực của một đảng gồm hầu hết những đảng viên vô học, đầu trầu mặt ngựa, gian xảo không biết hổ thẹn.

            Tại trong nước, việc học đòi ngoại lai Au, Mỹ để tuyên bố Bất Bạo Động, có lý do chính yếu là sự sợ sệt đàn áp của đám côn đồ CSVN. Lời tuyên bố Bất Bạo Động chỉ là do SỢ SỆT nên dùng nó làm lá chắn phòng bị việc đàn áp của côn đồ CSVN. Lời tuyên bố BẤT BẠO ĐỘNG không phải là một chủ trương tích cực của đấu tranh.  

            Tại hải ngoại, lời tuyên bố BẤT BẠO ĐỘNG còn là lời phát xuất từ một số “Trí thức TÍNH TOÁN “. Người Trí thức hải ngoại không cần phải dùng lá chắn vì SỢ SỆT trực tiếp đám côn đồ CSVN, nhưng sử dụng lời BẤT BẠO ĐỘNG vì tính toán quyền lợi cơ hội: (i) Họ tính toán ngoại lai vẫn duy trì Cơ chế CSVN như đã trình bầy ở Tỉ dụ 1; (ii) Một giải quyết để mỵ dân có thể xẩy ra do quốc tế ngoại lai đề nghị với CSVN, đó là “Hòa Hợp Hòa Giải “ giữa những thành phần lãnh đạo Chính trị (Chú thích: đây không phải là Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc mà là chỉ là chia ghế giữa những thành phần cai trị được gọi là Hòa Giải Hòa Hợp); (iii) Để có thể được ngoại lai đưa về nước nhẩy bàn độc và được CSVN chấp nhận cho ngồi chung để là làm Hòa Giải Hòa Hợp ngụy tạo mỵ dân, thì lúc này phải nêu cao khẩu hiệu tranh đấu BẤT BẠO ĐỘNG làm hài lòng ngoại lai và CSVN.

            Khuynh hướng đấu tranh của DÂN OAN (quần chúng bình dân) là phải HÀNH ĐỘNG và phải tỏ cho đám côn đồ CSVN biết rằng quần chúng có cái lực khả thể BẠO ĐỘNG nếu CSVN ba đá chai lì đẩy dân đến mức phải dùng BẠO ĐỘNG.

            Điều tai hại ngày nay là có những người từ Giới Trí thức Lãnh đạo Dân sự hay Lãnh đạo Tôn giáo còn lải nhải khuynh hướng ngoại lai BẤT BẠO ĐỘNG để  làm Kỳ đà cản mũi Phong trào NỔI DẬY HÀNH ĐỘNG dù với BẠO ĐỘNG của quần chúng bình dân Việt Nam.

c.       Tỉ dụ 3:

Ngụy tạo “Trực diện Đối thoại “ của  Al Hoàng & Đức đầu bạc

            Đối thoại có thể là qua một người hay một nước trung gian mà hai đối tác chưa cần gặp nhau, hoặc có thể bằng viết lách văn bản qua những phương tiện truyền thông. Nếu không cần trung gian thì người ta gọi là trực tiếp đối thoại.

            Al HOANG, Oâng ĐỨC đầu bạc và một số người tại Houston chủ trương “Trực diện  Đối thoại “, nghĩa là không có ai trung gian giữa Al Hoang và nhóm của ông với CSVN. Đây cũng không phải là trực tiếp đối thoại giữa hai bên với viết lách qua những phương tiện truyền thông. Đây là “Trực diện Đối thoại “, nghĩa là hai bên phải mặt đối mặt (trực diện) nhìn thấy mặt nhau trong những cuộc gặp gỡ. Al Hoàng và ông Đức đầu bạc đã tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao CSVN tại Houston. Al Hoang và vợ của ông đã về Việt Nam gặp Nguyễn Thanh Sơn và đến tận nhà của Nguyễn Minh Triết để trực tiếp mặt gặp mặt thăm hỏi môi giới.

            Đối thoại với ai ? và đối thoại về cái gì ?

            AL Hoang, Đức đầu bạc và nhóm chỉ trực diện đối thoại với những thành phần thuộc đảng CSVN cầm quyền. Vấn đề phải giải quyết ở Việt Nam là giữa Dân Tộc Việt Nam bị trị và đảng CSVN độc tài toàn trị. Ngay cả toàn khối người Việt tỵ nạn ở Hải ngoại cũng không thể giữ độc quyền đối thoại giữa khối tỵ nạn của mình chỉ với CSVN, huống chi nhóm Al Hoang tự cho mình quyền đại diện trực diện đối thoại với CSVN. Việc ĐỐI THOẠI nếu phải chủ trương thì phải là trực diện giữa DÂN TỘC VN và đảng CSVN về những vấn đề chính yếu như CSVN đã lấy cương lĩnh đảng làm Hiến Pháp để tước quyền Dân chủ, như đem lãnh hải và lãnh thổ VN bán cho Trung quốc.

            Nhóm Al Hoang tước quyền đối thoại, nhưng đối thoại về cái gì ? Nhóm họ nói nhiều đến nội dung như hai thành phố chị em Houston—Đà Nẵng, như đường bay trực tiếp Đà Nẵng—Houston, như kêu gọi những Công ty kinh doanh tại Houston vào Việt Nam hay Đà Nẵng để làm ăn với CSVN. Nội dung đối thoại của nhóm Al Hoang là thuộc về vấn đề làm ăn thương mại. Như vậy vai trò của nhóm Al Hoang chỉ là làm môi giới làm ăn (Business Intermediaries) để có tiền hoa hồng (commissions) cho mỗi cá nhân. Chính vì vậy mà đầu đề của Tỉ dụ 3 này gọi là NGỤY TẠO “Trực diện Đối thoại “. Gọi là NGỤY TẠO bởi vì Al Hoang, Đức đầu bạc nói đấu tranh chính trị trực tiếp với CSVN để che dấu cho cái thực chất là làm trung gian môi giới kinh doanh để có tiền hoa hồng (commissions) cho từng cá nhân môi giới. Đám Nguyễn Thanh Sơn hay Nguyễn Minh Triết cũng chỉ mong tiền hoa hồng môi giới kinh doanh. Một điều nữa là Al Hoang muốn lợi dụng vị trí Nghị viên thành phố Houston để lấy cái thế làm trung gian kinh doanh kiếm tiền. Dân Việt Houston đã thấy cái NGỤY TẠO của Al Hoang và đã chặn đứng chức Nghị viên của ông. Al Hoang còn ham ra tranh cử nữa để lấy cái thế ngoại lai Mỹ mà dễ dàng làm ăn môi giới kinh doanh (Business Intermediary) kiếm tiền hoa hồng  (Commissions) cho chính cá nhân mình.

Phản bội lại DÂN TỘC của một số người

mang quốc tịch ngoại lai “GỐC VIỆT”

            Phần này chỉ là một số những kết luật trực tiếp từ những Tỉ dụ trình bầy trong phần trên đây. Những chủ trương trong ba Tỉ dụ không thể gọi là đấu tranh cho Việt Nam bởi vì những Chủ trương này không lấy DÂN TỘC VIỆT NAM làm động lực chính yếu cho việc đấu tranh. Không những thế, những Chủ trương trên đây còn lấy quyền lợi ngoại lai và quyền lợi vật chất kinh doanh cá nhân làm động lực để phục vụ trong việc duy trì Cơ chế CSVN hiện hành tiếp tục bắt Dân Tộc Việt Nam sống trong tình trạng “TRẬT TỰ“ nô lệ.

            DÂN TỘC VIỆT NAM đã bao chục năm trường phải chịu cực hình dưới Cơ chế CSVN. Phục vụ trực tiếp hay gián tiếp cho chủ trương ngoại lai giữ lại Cơ chế CSVN hiện hành, đó là hành động PHẢN BỘI lại Dân Tộc Việt Nam.

Một số người gọi là Mỹ, Pháp… GỐC VIỆT vì “da vàng mũi tẹt“ thậm chí còn “răng đen mã tấu“ không những không được “chểnh“ mà còn bị Dân Tộc phỉ nhổ vì cái tội PHẢN BỘI lại Dân tộc vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 16.01.2014

Web: http://VietTUDAN.net

Advertisement
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s