Daily Archives: 21/01/2014

Nguyễn Công Chính – 40 năm Hoàng Sa & Vấn đề Hòa hợp – Hòa giải Dân tộc

Nguyễn Công Chính (Danlambao) – Nhân buổi kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh vệ quốc của các chiến sĩ Hải Quân VNCH và buổi dâng hoa tưởng niệm tri ân 74 Tử Sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

CĐNVQG hạt Tarrant, TX – Thư mời tham dự Lễ Thượng Kỳ đầu năm

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận 2117 Roosevelt Dr., Dalworthington Gardens, TX 76013     THƯ MỜI THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM GIÁP NGỌ 2014

Posted in Tin Cộng Đồng | 1 Comment

Trần Bình: Gửi Các Bạn Ở Hải Ngọai

 Hiện nay, ngay từ trong nước, đã có nhiều nhà dân chủ đứng lên bất chấp nguy hiểm để đấu tranh, điều này đã bộc lộ rõ những nhượng bộ và yếu kém của chế độ CSVN. Nhưng sao đến … Continue reading

Posted in Bình luận | 2 Comments

Kiêm Ái – Tìm cái sống trong cái chết

Nhiều người tự hỏi không hiểu sao Bộ Chính Trị, cơ quan đầu não của Đảng Cộng Sản cũng là cơ quan chóp bu của “Nhà Nước Cộng Sản” lại công khai đem vụ tham nhũng có dính líu tới … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment