BPSOS – Lời Mời Tham Gia Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam

 

Ngày 22 tháng 1, 2014

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức người Việt ở trong và ngoài nước cùng tham gia Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam.

Ghi danh

Chiến dịch này được phát động tại buổi họp báo ngày 16 tháng 1 do Dân Biểu Christopher Smith, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền ở Hạ Viện Hoa Kỳ, triệu tập cùng ngày với cuộc điều trần về tù nhân lương tâm trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos.

Tại buổi họp báo, báo cáo về tình trạng tra tấn ở Việt Nam được công bố. Ấn bản điện tử của báo cáo đặt tại trang Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam (Democratic Voice of Vietnam): http://dvov.org/campaign-to-abolish-torture-in-vietnam/. Tại đây còn lưu trữ những tư liệu khác liên quan đến chiến dịch.

Khi tham gia chiến dịch, các tổ chức trong nước sẽ đóng vai trò hướng dẫn cho người dân hiểu thế nào là tra tấn, biết rằng tra tấn là vi phạm luật quốc tế, và biết cách để nhận diện và báo cáo các hành vi tra tấn.

Cùng lúc, các tổ chức người Việt và quốc tế ở hải ngoại sẽ quốc tế vận để Quốc Hội Việt Nam sớm phê chuẩn Công Ước Chống Tra Tấn và ban hành luật nhằm thực thi những cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Sự phối hợp đồng bộ trong và ngoài là cần thiết để xoá bỏ mọi hành vi tra tấn ở Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tuần tự cung cấp những chỉ dẫn tiếp theo trong từng giai đoạn triển khai chiến dịch.

Bên cạnh các tổ chức, các cá nhân cu~ng có thể ghi danh tham gia chiến dịch.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi đồng hương tiếp tay phổ biến lời mời này đến thật sâu rộng trong quần chúng ở hải ngoại và trong nước.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Thay mặt
Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam

Các tổ chức đã tham gia:

Association of Con Dau Parishioners, USA

Boat People SOS (BPSOS), USA & Asia

Christian Solidarity Worldwide, UK

Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA), USA, Canada & Germany

Committee for Religious Freedom in Vietnam, USA

Council of Indigenous Peoples in Today’s Vietnam, USA

Dignity International, Malaysia

Forum Vietnam 21, Germany

Guarantee Living-Wage Job Opportunities, USA

Hoa Hao Buddhist Congregation (Overseas), USA

Hmong National Development, USA

International Office of Champa, USA

Khmer Krom Foundation, USA

Lantos Foundation for Human Rights & Justice, USA

Montagnard Human Rights Organization, USA

Nguyen Kim Dien Priests Group, Vietnam

Organization of Overseas Vietnamese for the Protection of Human Rights in Vietnam, Germany

Pax Romana-ICMICA

United CaoDai TayNinh Holy See Overseas, USA

Vietnamese Historical Association in European Union, Switzerland

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

Vietnamese Women for Human Rights

VETO! Human Rights Defenders Network, Germany

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

1 Response to BPSOS – Lời Mời Tham Gia Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam

  1. Liễu Lộng lẫy says:

    Ở kìa, Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng nhân quyền với số phiếu bầu cao nhất đấy các bạn ạ. Tôi chưa từng nghe thấy ai nói rằng ở Việt Nam có tra tấn đâu đấy. Các vị cũng tài tưởng tượng đây. Nhân quyền ở Việt Nam rất được đánh giá cao, chính vì vậy Việt Nam mới được các nước ủng hộ bầu vào Hôi đồng nhân quyền mà. Chẳng hiểu các vị ngủ mơ hay sao mà lại nói ở Việt Nam có tra tấn cơ đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s