Thông báo số 9 của những người định thành lập Hiệp hội Dân Oan Việt Nam

Nguồn http://danluan.org

Dân Luận: Người làm ra văn bản trả lời có vẻ không hiểu phát luật, hoặc cố tình diễn giải sai pháp luật.

Ở điểm số 1, pháp luật không hề quy định rằng người dân không được phép tự quyết định Ban Vận Động thành lập hội. Pháp luật chỉ quy định rằng Ban Vận Động hội phải được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận. Thay vì chỉ cho người dân cơ quan A, cơ quan B là cơ quan quản lý ngành / lĩnh vực mà ông bà định hoạt động đó, đến đó yêu cầu họ công nhận Ban Vận Động thành lập hội đi, thì người ra văn bản sổ toẹt bằng câu “tự quyết định thành lập Ban Vận Động” là trái pháp luật.

Ở điểm số 2, kết luận công dân đề nghị thành lập Hội Dân oan là không phù hợp với quy định của pháp luật lại càng khiêm cưỡng. Chẳng có lý do gì để nói Hiệp Hội Dân Oan này không phải là tổ chức tự nguyện của công dân, không có mục đích kết hợp, không nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, của cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, có tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Bảo vệ người dân bị oan ức, vạch mặt các quan chức tham nhũng lạm quyền không phải là vì lợi ích phát triển đất nước sao?

Hoan hô Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam với những bước đi bài bản, hợp lý và đúng pháp luật. Trái ngược là hình ảnh của những quan chức Việt Nam, những người đáng lẽ phải hiểu biết pháp luật hơn là những người nông dân mất đất kia.

Việt Nam, ngày 28/02/2014

1. Ngày 28/02/2014, chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Nội vụ trả lời về việc thành lập Ban vận động Hiệp hội dân oan Việt Nam (có bản sao sau đây):

1212-819x1024.jpg2. Chúng tôi phản đối văn bản này của Bộ Nội vụ, vì có nội dung cấm công dân thực hiện quyền tự do lập hội trái Hiến Pháp 2013 và trái Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

3. Chúng tôi sẽ chính thức có bản khiếu nại đến Bộ Nội vụ trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Đại biểu Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 có những biện pháp để đảm bảo những quyền tự do dân chủ của công dân, trong đó có quyền tự do lập hội, kiên quyết loại trừ ra khỏi bộ máy nhà nước những quan chức không hiểu biết Hiến pháp và có hành vi cản trở những quyền tự do dân chủ này, khiến Hiến pháp 2013 không được thực thi nghiêm chỉnh, làm giảm uy tín của Quốc hội và Chính phủ.

Thay mặt những người định thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”,
Nguyễn Xuân Ngữ

Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Thông báo số 9 của những người định thành lập Hiệp hội Dân Oan Việt Nam

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ sáu 28-02-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s