CĐNVQGHK – Thư mời hội luận ” Chúng ta nghĩ gì sau 39 năm mất Miền Nam” với cựu Dân Biểu Mặc Giao

 photo<br /><br /><br /><br /><br />
 296a1650-3604-439b-af42-aa6b1bbc1ab3_zps9a2b79c2.jpg                     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
                                The Vietnamese American Community of USA
   P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
Websites: http://www.congdongnvqghoaky.org/en/

https://tienggoicongdan.com/
                       

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN  PALTALK
 
Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận chính trị trên  Paltalk với:
  Diễn Giả : Cựu Dân Biểu Mạc Giao

Đề tài
: Chúng ta nghĩ  gì sau 39 năm mất Miền Nam

Thời gian:
Thứ Năm ngày 24 tháng 04 năm 2014
      New York        9:00 PM
      Texas               8:00 PM
      California        6:00 PM. 

Nhằm ngày Thứ Sáu 25 tháng 04 năm 2014
      Âu Châu          3:00 AM (khuya)
      Việt Nam         8:00 AM (sáng)
      Úc Châu          11:00 AM (sáng)
 
               Room : ”Cong Dong NVQG Hoa Ky”
 
TM Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 
Trưởng Khối Truyền Thông          Phụ Tá Khối TT/Ban Paltalk
Đoàn Trọng Hiếu                          Dương văn Biểu
 
Kính nhờ phổ biến rộng rãi, xin chân thành cám ơn
Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

4 Responses to CĐNVQGHK – Thư mời hội luận ” Chúng ta nghĩ gì sau 39 năm mất Miền Nam” với cựu Dân Biểu Mặc Giao

  1. dep trai says:

    Đúng là tập hợp những kẻ không có não. à mà có não nhưng không phải não người mà là não động vật. Miền Nam là của ai, của nước nào mà các ngươi lại kêu mất. chắc các ngươi định mang kịch bản Nam Hàn, Bắc Hàn áp dụng vào Việt Nam à? XIn lỗi đi, Việt nam là một đất nước thống nhất nên các ngươi không thể chia rẽ được đâu. Bằng cách nào đi nữa

  2. hạnh phúc says:

    Ngày 30 tháng 4 ngày mà đất nước Việt Nam thống nhất 2 miền nam bắc, nam bắc là một cùng nhau xây dựng một đất nước phát triển. Ấy vậy mà có những kẻ rắp tâm chia rẽ đất nước. Nhưng không ai ngu đến nỗi tin những lời lẽ đó của các người đâu. Thế nên đừng làm kẻo mất công đấy. Bọn phản động chết tiệt

  3. em nho says:

    Đúng là những kẻ vô công rồi nghề, không biết việc gì làm nên chỉ biết xuyên tạc lịch sử, chống đối đất nước, tung nhữn glowif lẽ phản động để rút tiền đô từ nước ngoài chuyển về mà kiếm cái sống. Nhưng hết cái xuyên tạc rồi hay sao mà lại lấy lí do mất miền nam ở đây. thật là ngu mà, ai mà đi tin những lời lẽ đó chứ

  4. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ tư 23-4-2014 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s