Hội Luận(audio): Chúng ta nghĩ gì sau 39 năm mất Miền Nam

Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc hội luân với cựu Dân Biểu Mặc Giao qua đề tài ” Chúng ta nghĩ gì sau 39 năm mất Miền Nam”. Buổi hội luận do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ thực hiện ngày thứ năm 24-04-2014

Phần 1

Phần 2

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

1 Response to Hội Luận(audio): Chúng ta nghĩ gì sau 39 năm mất Miền Nam

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ sáu 25-4-2014 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s