Thư Mời hội luận” Giàn khoan HD 981ngòi nổ cho cuộc nổi dậy trong nước”

      photo<br /><br /><br /><br /><br /><br />  296a1650-3604-439b-af42-aa6b1bbc1ab3_zps9a2b79c2.jpg” />                 </span></span></b><span id=  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
                                The Vietnamese American Community of USA
   P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
Websites: http://www.congdongnvqghoaky.org/en/

https://tienggoicongdan.com/
                       
 

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN  PALTALK


Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.
 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận chính trị trên  Paltalk với:

Diễn Giả : GS Ngô Quốc Sĩ và một nhân vật trong nước

Đề tài: Giàn khoan HD 981 ngòi nổ của cuộc nổi dậy trong nước

 Thời gian: Thứ Năm ngày 15 tháng 05 năm 2014
       New York        9:00 PM
       Texas               8:00 PM
       California        6:00 PM. 
 Nhằm ngày Thứ Sáu 16 tháng 05 năm 2014 tại
       Âu Châu          3:00 AM (khuya)
       Việt Nam         8:00 AM (sáng)
       Úc Châu          11:00 AM (sáng)
  Room : “Phong Trao Lien Ket Dan Chu”
  TM Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
  Trưởng Khối Truyền Thông          Phụ Tá Khối TT/Ban Paltalk
Đoàn Trọng Hiếu                          Dương văn Biểu

 

This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

1 Response to Thư Mời hội luận” Giàn khoan HD 981ngòi nổ cho cuộc nổi dậy trong nước”

  1. Pingback: Thư Mời hội luận” Giàn khoan HD 981ngòi nổ cho cuộc nổi dậy trong nước” | doithoaionline

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s