CĐNVQGHK – Thư Mời tham dự hội luận với đề tài: Chúng Tôi Muốn Biết

 

 photo<br /><br /><br /><br /><br /><br />  296a1650-3604-439b-af42-aa6b1bbc1ab3_zps9a2b79c2.jpg” />           <br />
    <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
  </span></span></b><span id=” /> </span></b></span></span></b></div><br />
<div class=               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
                                      The Vietnamese American Community of USA

         P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
          Websites:
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

                       

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN  PALTALK


Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.
 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận chính trị trên  Paltalk với:

Diễn Giả : GS Ngô Quốc Sĩ và một nhân vật trong nước

Đề tàiChúng tôi muốn biết

Thời gian : Thứ tư ngày 10-9-2014

       New York        9:00 PM
       Texas               8:00 PM
       California        6:00 PM. 
Nhằm ngày Thứ năm 11 tháng 9 năm 2014 tại
       Âu Châu          3:00 AM (khuya)
       Việt Nam         8:00 AM (sáng)
       Úc Châu          11:00 AM (sáng)
Room“Phong Trao Lien Ket Dan Chu”

 
TM Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
  Trưởng Khối Truyền Thông          Phụ Tá Khối TT/Ban Paltalk
Đoàn Trọng Hiếu                          Dương văn Biểu
Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

4 Responses to CĐNVQGHK – Thư Mời tham dự hội luận với đề tài: Chúng Tôi Muốn Biết

  1. Pingback: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

  2. Pingback: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

  3. Pingback: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

  4. Pingback: CĐNVQGHK – Thư Mời tham dự hội luận”Vai trò của truyền thông trong cuộc đấu tranh đòi Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho Việt Nam” | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s