Bộ phim: Chúng Tôi Muốn Sống

Bộ phim được sản suất năm 1956, trình bày cuộc đời của đại đội trưởng Vinh trong quân đội Việt Minh như biết bao thanh niên trí thức đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng lòng yêu nước.
Anh là một chiến sĩ quốc gia, hăng say chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam trong cuộc Kháng Chiến chống Thực dân Pháp.
Anh trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản bạo tàn khi “cách mạng thành công” – Bố, mẹ của Vinh, cùng với biết bao nạn nhân vô tội khác đã bị chôn sống, xử tử man rợ trong các cuộc-gọi là “Đấu Tố-Cải Cách Ruộng Đất” tại Bắc Việt, vào giữa thập niên 1950 (dưới sự chỉ đạo, “cố vấn” của quan thầy Cộng sản Trung quốc). – Theo Wikipedia.
Ít nhất 175 ngàn người dân vô tội đã bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản sát hại trong những phiên tòa đấu tố theo lệnh của Trung Cộng. Đây được xem là một trong những cuộc thảm sát ghê rợn nhất trong lịch sử nhân loại.

Advertisement
This entry was posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s