Daily Archives: 19/09/2014

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần cuối 8

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-cuoi.h Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 41 Tin vượt thời gian gần hai chục năm nói đến một việc xảy ra năm 1995 vang dội một dạo ở ngay … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 7

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-7.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 38  1975.  Tháng 4. Đại thắng mùa xuân. Như tên hồi ký Văn Tiến Dũng viết. Và cho tướng Giáp ra rìa đại … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 6

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-6.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 34 Xong hạn cải tạo lao động, tôi về lại Ban nông nghiệp báo. Dưới gốc đa, Phan Quang, mới lên trưởng ban … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 5

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-5.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 27 Đi từ nửa đêm ở Chợ Đồn Con, Phú Bình, Thái Nguyên, chỗ vợ con sơ tán, mờ sáng ngày 28 tháng … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 4

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-4.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 21 Rồi chúng tôi thở phào. Cụ Hồ đã lên tiếng. Có lẽ là tháng 4 hay 5 năm 1963. Bài báo của … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 3

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-3.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 13 Thép Mới đón ở ga. Xích lô chở cái thùng gỗ thông đựng sách Tàu ngất ngưởng và tôi. Thép Mới đạp … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 2

http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-2.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 6 Cùng thời gian bao vây Điện Biên Phủ, Trung ương mở lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở sáu xã thí … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Trần Đĩnh – Đèn Cù – Phần 1

  http://viteuu.blogspot.ca/2014/09/en-cu-tran-inh-phan-1.html Phần 1   2   3   4   5   6   7   8 CHƯƠNG 1 Tôi đến ATêKa, an toàn khu (ATK) để làm báo Sự Thật đầu 1949. ATêKa, an toàn khu là gì? Là … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Tường thuật phiên tòa Dân oan Dương Nội

VRNs (19.9.2014) – Hà Nội – 13:30: Phiên tòa kết thúc. Cô Trịnh Thị Thảo, con gái Dân oan Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm cho VRNs biết qua điện thoại: “Tòa án kết tội Dân oan Cấn Thị … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin tức thời sự | Leave a comment

Hoàng Thanh Trúc – Tiếng con gì nó kêu!?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Thông thường đã là đồng loại đồng bào cùng chủng tộc cùng ngôn ngữ khi đối thoại hay phát ngôn cả hai đều không ít thì nhiều phải hiểu biết ý nghĩa của từ ngữ chuyển tải … Continue reading

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự | Leave a comment