CĐNVQGHK – Hiến Chương 2014

                                                       HIẾN CHƯƠNG
                          CỘNG ĐỒNG NGƯÒI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

                                                   VĂN BẢN 2014

—————————————————————————————
DẪN NHẬP

Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đảng Cộng Sản Việt Nam áp đặt một chế độ độc tài tàn bạo trên toàn lãnh thổ, đã đẩy hàng triệu đồng bào từ Nam ra Bắc, ồ ạt bỏ đi lánh nạn cộng sản qua các hình thức: vượt biển, vượt biên, đoàn tụ gia đình, tái định cư cựu tù nhân chính trị, … Những người may mắn đến được các nước tự do, đã hợp thành khối người Việt đáng kể, đông nhất là tại Hoa Kỳ và định cư khắp các tiểu bang và thành phố.

Dù sống ly hương nhưng lòng người Việt Nam tị nạn cộng sản vẫn suy tư về tổ quốc Việt Nam và mong muốn trong tương lai sẽ vãn hồi được tự do dân chủ cho quê hương mình. Vì vậy, tinh thần Quốc Gia vẫn được đề cao và người Việt Hải Ngoại vẫn tiếp tục chiến đấu chống Cộng Sản song song với việc bảo tồn và phát triển văn hoá Việt Nam nơi xứ người.

Sự hình thành các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại các thành phố, tiểu bang nhằm mục đích kết hợp những người Việt Tị Nạn để thực hiện các mục tiêu nói trên. Đồng thời, cũng nhằm giúp đỡ, tương trợ nhau để cùng hoà nhập vào cuộc sống mới mà vẫn giữ được bản sắc của người Việt Nam.

CộngĐồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là một tổ chức vô vị lợi, được thành lập từ năm 1993 dưới sự hợp tác của khoảng 35 Cộng Đồng Việt Nam Địa Phương tại các tiểu bang Hoa Kỳ. Được cấp giấy phép vào ngày 19 tháng 7 năm 1993. Số giấy phép là: 327852

Vì sự thiếu sót và hạn chế của các bản Hiến Chương cũ, gây trở ngại trong việc điều hành nên trong Đại Hội 2009, Đại Hội Đồng đã quyết định tu chính Hiến Chương theo cơ cấu tổ chức của một tổ hợp bất vụ lợi (Non Profit Corporation). Sau đó, Ban Tu Chính Hiến Chương đã được ủy nhiệm soạn thảo bản Hiến Chương 2014 này với các nội dung như sau:
             Phần 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

• Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là một tổ chức toàn quốc Hoa Kỳ nhằm liên lạc, kết hợp với các Cộng Đồng Địa Phương trong những hoạt động quan trọng có tính cách chiến lược toàn quốc, toàn cầu.
• Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tôn trọng sự độc lập của các Cộng Đồng thành viên trong những sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hoá tại địa phương.
• Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tôn trọng nguyên tắc Dân Chủ, tôn trọng pháp luật Hoa Kỳ, Coi đồng bào Việt Nam là đối tượng chính để phục vụ, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng hương Mỹ gốc Việt.
• Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ không thừa nhận chế độ Cộng Sản độc tài, không thoả hiệp, đối thoại với Cộng Sản dưới bất cứ hình thức nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
MỤC ĐÍCH
• Xây dựng một cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ hùng mạnh, thịnh vượng, đoàn kết.
• Đề xướng và phối hợp các công tác chung với các Cộng Ðồng Thành Viên với mục đích phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ. Đồng thời sống hài hòa với cộng đồng các sắc dân khác.
• Bảo vệ quyền lợi chính đáng trong khuôn khổ luật pháp và phát huy tinh thần trách nhiệm của nguời Việt tại Hoa Kỳ; chia sẻ và phổ biến văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, … của người Việt Quốc Gia với chính quyền và nhân dân Hoa Kỳ.
• Yểm trợ và tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền tại Việt Nam nhằm xóa tan chế độ Cộng Sản, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ.
• Giao dịch và hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức thiện nguyện và các tổ chức bạn nhằm phát triển cộng đồng về các phương diện kinh tế, giáo dục, khoa học, xã hội, chính trị, v.v… và bảo tồn nền văn hoá truyền thống Việt Nam nơi xứ người.
Nội dung bản Hiến Chương sau đây là nền tảng căn bản cho các hoạt động của tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, được tu chính từ các bản Hiến Chương đã lưu hành để phù hợp với xu thế tất yếu, nhằm tạo điều kiện cho sinh hoạt cộng đồng có hiệu năng cao, gây dựng thực lực và uy tín để phục vụ quyền lợi chính đáng của đồng hương hải ngoại cũng như yểm trợ hữu hiệu cho đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh phục hồi nền công lý tại Việt Nam.

            PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN CĂN BẢN

Điều 1: Danh Xưng

1.1 Tên gọi chính thức và hợp pháp của tổ chức là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, viết tắt là CĐNVQGHK.
1.2 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là một tổ chức vô vụ lợi, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Hoa Kỳ và tiểu bang nơi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đăng bạ. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tuân thủ các điều khoản của Sở Thuế Hoa Kỳ trong những vấn đề liên quan đến tài chánh, thuế vụ.
Điều 2: Tổng Quát:
2.1. Địa bàn Hoạt Động: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ hoạt động chính yếu là trong toàn Liên Bang Hoa Kỳ, nhưng có thể nới rộng hay quan hệ với các Cộng Đồng bạn ở các nuớc khác khi cần thiết.

2.2. Thời Hạn Hoạt Động: Không có giới hạn thời gian về sự hiện hữu và hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Tùy điều kiện cần thiết, những hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể tạm ngưng, hay giải tán.
2.3. Trụ Sở: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ làm việc để xây dựng văn phòng hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong vùng hoạt động, để duy trì những sinh hoạt và mục tiêu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Tùy theo điều kiện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể quyết định mua hoặc thuê mướn một hay nhiều trung tâm sinh hoạt.
2.4. Văn Phòng Đại Diện Pháp Lý: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ phải có và duy trì liên tục một văn phòng đại diện pháp lý với một đại diện pháp lý tại tiểu bang nơi đăng bạ. Các văn bản pháp qui phải theo thủ tục đòi hỏi bởi luật lệ của tiểu bang ấy đối với các tổ chức vô vu lợi. Đại diện pháp lý của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ phải là một thường trú nhân của tiểu bang đăng bạ, hoặc là một công ty được phép hoạt động tại tiểu bang này.
Điều 3: Biểu Tượng và Huy Hiệu
3.1. Biểu tượng: Biểu tượng chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là Lá Cờ Truyền Thống Việt Nam với nền vàng và ba sọc đỏ như được trưng bày theo hình ảnh dưới đây. Tuyệt đối sẽ không có sự thay đổi nào về biểu tượng miêu tả trên.


3.2. Huy hiệu: Huy hiệu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là vòng tròn có một vành khăn màu trắng bên ngoài với hai hàng chữ Vietnamese American Community of USA và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Vòng tròn bên trong màu xanh da trời có bản đồ Việt Nam ở chính giữa với hai quốc kỳ Việt Mỹ phất phới ở hai bên; dòng chữ tắt VAC-USA ở trên và chữ tắt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ phía dưới.

 photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

 

Điều 4: Đăng Bạ với Chính Quyền

Tất cả những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đều phải tuân thủ những luật lệ và hướng dẫn về đăng bạ hội đoàn bất vụ lợi của tiểu bang, và tuân thủ luật thuế của Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ.
Điều 5: Tài Khoá
Tài khóa là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 Dương Lịch của mỗi năm.
Điều 6: Giải Tán
6.1. Những hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ có thể tạm ngưng tùy theo điều kiện. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể giải tán theo đề nghị của tất cả thành viên của Hội Đồng Quản Trị hoặc theo thỉnh nguyện có chữ ký của 2/3 thành viên chính thức.
6.2. Đề nghị hoặc thỉnh nguyện đưa đến việc giải tán cộng đồng phải được gởi đến Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát . Hội Đồng Quản Trị sẽ triệu tập một Đại Hội Bất Thường để bàn thảo và biểu quyết trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thỉnh nguyện hay đề nghị. Đề nghị hoặc thỉnh nguyện giải tán sẽ có hiệu lực sau khi được phê chuẩn bởi 2/3 số phiếu thành viên hiện diện tại Đại Hội Bất Thường.
6.3. Trong trường hợp giải tán, sự chuyển nhượng tài sản cũng như các khoản nợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.
6.4. Tất cả tài sản và nguồn lợi còn lại của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, sau khi trang trải hết nợ nần, sẽ được tặng cho những tổ chức vô vụ lợi hoặc các hội từ thiện hoạt động ở Hoa Kỳ. Các chi tiết liên hệ sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.

     PHẦN 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC
Chương 1: Thành Viên

Điều 1.- Phân Loại Thành Viên:

Chữ Thành Viên ở đây có nghĩa là một tập hợp, một đơn vị hay tổ chức. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ gồm các thành phần như sau: Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác.
Khoản 1: Cộng Đồng Thành Viên là các tổ chức Cộng Đồng các địa phương (các thành phố, các tiểu bang) chấp nhận Hiến Chương Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và đồng ý gia nhập và được chấp thuận.
Khoản 2: Thành Viên Hợp Tác là các cá nhân, tổ chức có uy tín, có thực lực của người Việt Quốc Gia khác, chấp nhận Tôn Chỉ hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ , và đã được Hội Đồng Quản Trị chấp nhận qua thể thức như sau:
2.1. Được đề nghị, qua văn bản chính thức, bởi ít nhất một thành viên của Hội Ðồng Quản Trị và được chấp thuận bởi đa số quá bán của Hội Ðồng Quản Trị, hoặc được
2.2. Ðề nghị, qua văn bản chính thức, bởi ít nhất một Cộng Đồng Thành Viên và được chấp thuận bởi đa số quá bán của Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng.

Điều 2: Ghi Danh Cộng Đồng Thành Viên

Khoản 1. Ðơn ghi danh: Ðể trở thành Cộng Đồng Thành viên, các tổ chức Cộng Đồng phải hội đủ các điều kiện ghi ở Khoản 1, phải nộp đơn ghi danh và nộp lệ phí ghi danh nếu được yêu cầu.
Khoản 2. Thủ tục chấp thuận: Hội Đồng Chấp Hành sẽ cứu xét đơn xin gia nhập và đề nghị lên Hội Đồng Quản Trị. Sau khi được Hội Đồng Quản Trị chấp thuận, tổ chức Cộng Đồng đó sẽ được thông báo là Cộng Đồng Thành Viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Trong trường hợp chấp thuận hoặc không chấp thuận, Hội Đồng Quản Trị phải tuân theo các thủ tục ghi ở Khoản 3 Điều 3 bên dưới.
Khoản 3. Lệ phí: Hạn kỳ ghi danh và niên liễm sẽ do Hội Ðồng Quản Trị ấn định, tùy theo tình hình tài chánh của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Điều 3: Chấm dứt tư cách thành viên và phủ quyết đơn gia nhập

Khoản 1. Mọi Thành viên có quyền tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên của mình bằng cách gởi thư thông báo chính thức đến Hội Đồng Quản Trị.
Khoản 2. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có quyền chấm dứt tư cách thành viên của các thành viên hoặc phủ quyết đơn xin gia nhập của ứng viên nếu những cá nhân hoặc tổ chức nầy:
2.1 Không đóng lệ phí ghi danh hoặc niên liễm.
2.2 Cố tìnhvi phạm Hiến Chương một cách trầm trọng.
2.3 Người đứng đầu tổ chức phạm tội hình sự nghiêm trọng
2.4 Giả mạo hồ sơ.
2.5 Lãng phí ngân quỹ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
2.6 Lạm dụng quyền lợi và đặc quyền của mình.
2.7 Tham gia vào các hoạt động và tổ chức phát xít, khủng bố và/hoặc cộng sản hay những hoạt động hoặc tổ chức làm lợi cho cộng sản, phát xít và khủng bố.
Khoản 3. Hội Đồng Chấp Hành phải đệ trình đề nghị chấm dứt tư cách thành viên hoặc đề nghị phủ nhận đơn xin gia nhập đến Hội Ðồng Quản Trị. Sau khi duyệt xét, đề nghị nầy phải được hai phần ba (2/3) đa số của Hội Ðồng Quản Trị chấp thuận theo những thủ tục qui định sau đây:
3.1 Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đề nghị chấm dứt tư cách thành viên hoặc đề nghị bác bỏ đơn xin gia nhập do Hội Đồng Chấp Hành đệ trình, Hội Ðồng Quản Trị phải triệu tập một phiên họp điều trần với sự tham dự của Hội Đồng Chấp Hànhcùng nhân chứng và ứng viên.
3.2. Trong vòng 15 ngày sau buổi điều trần, Hội Ðồng Chấp Hành phải thông báo bằng văn bản quyết định của mình đến đương sự. Thông báo nầy phải bao gồm kết qủa và giải thích về quyết định của Hội Ðồng cùng giải thích thủ tục khiếu nại, và phải được gởi bằng thư bảo đảm.
3.3 Thành viên bị từ chối hoặc chấm dứt tư cách thành viên có 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để khiếu nại. Ðơn khiếu nại phải được gởi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ để được chuyển đến Hội Ðồng Quản Trị.
3.4. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Hội Ðồng Quản Trị phải tổ chức buổi điều trần công khai (bằng những phương tiện thích ứng) trước các thành viên của Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị, các nhân chứng và/hoặc người đương đơn khiếu nại.
3.5. Bằng 2/3 tuyệt đại đa số, Hội Ðồng Quản Trị sẽ bỏ phiếu để giữ nguyên hoặc phủ quyết quyết định trước đó của chính mình. Trong vòng 15 ngày, Hội Ðồng Quản Trị, bằng thư bảo đảm, phải thông báo chung quyết của Hội Ðồng đến thành viên khiếu nại. Quyết định của Hội Đồng Quản Trị lần này là tối hậu.
Khoản 4. Mọi đặc quyền và quyền lợi sẽ bị thu hồi ngay sau khi tư cách thành viên bị chấm dứt.
Khoản 5. Thành viên bị sa thải vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tài sản và tích sản do mình quản thu trong lúc còn là thành viên, cũng như các hành động dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của mình.
Khoản 6. Thành viên bị sa thải không thể thu hồi những gì mình đã đóng góp cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Điều 4: Quyền lợi Thành Viên

Khoản 1. Quyền Lợi Tổng Quát
Tất cả các Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác được quyền
1.1 Tham gia bỏ phiếu và phê chuẩn Tu chính Hiến Chương, bầu Hội Đồng Quản Trị, chấp thuận hoặc phủ quyết các quyết định của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
1.2. Tham gia vào các sinh hoạt do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức và bảo trợ
1.3. Phát biểu ý kiến, đề nghị liên quan đến sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
1.4. Nhận sự giúp đỡ từ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về ý kiến, nhân lực, và tài trợ cho những hoạt động của mình, khi điều kiện cho phép.
1.5. Nhận sự giúp đỡ và phụ cấp có được qua sự hợp tác giữa Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ với các tổ chức tư nhân và các cơ quan chính phủ các cấp, từ địa phương, tiểu bang đến liên bang.
Khoản 2. Quyền Lợi Đặc Biệt
Riêng Cộng Đồng Thành Viên có đặc quyền ứng cử, đề cử thành viên vào các Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Cố Vấn, và Hội Đồng Giám Sát của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Thành Viên Hợp Tác có quyền ứng cử, đề cử vào Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Giám Sát .

Điều 5: Trách Nhiệm Thành Viên

Khoản 1. Trách nhiệm tổng quát:
Tất cả thành viên có bổn phận phải:
1.1. Tôn trọng và tuân thủ bản Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
1.2. Động viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, hoà hiếu trong tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nói riêng cũng như trong cả cộng đồng nói chung.
1.3. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam, cũng như bảo vệ danh dự của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
Khoản 2. Trách nhiệm cụ thể:
Trong phạm vi khả năng, phương tiện của mình, các thành viên:
2.1. Tích cực đóng góp vào mọi sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
2.2. Mời gọi các thành viên khác tham gia vào sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
2.3. Tham dự những Đại Hội Thường Niên và Bất Thường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
Khoản 3: Các trách nhiệm hữu hạn

3.1. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là một tổ chức bất vụ lợi, phi đảng phái, và dựa trên sự phối hợp của các Cộng đồng.
3.2. Thành Viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có quyền gia nhập các tổ chức và hội đoàn Quốc Gia khác với tư cách cá nhân.
3.3. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ không bị ràng buộc về mặt pháp luật với các thành viên trong vấn đề quyền lợi tổng quát và đặc quyền, là hai lãnh vực chỉ khả thi khi điều kiện tài chánh cho phép.
3.4. Khi được sự chấp thuận của Hội Ðồng Quản Trị, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể chính thức liên kết làm việc với các hội đoàn và đoàn thể khác.

  Chương 2: Cơ Cấu Tổ Chức:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ được tổ chức theo khuôn mẫu của một Tổ Hợp Vô Vị Lợi (Non Profit Corporation), gồm các cơ cấu sau:

Điều 1: Đại Hội Đồng (General Assembly)

Khoản 1: Chức Năng

Đại Hội Đồng là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Đại Hội Đồng gồm các đại diện Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác tham dự Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Cộng Đồng Thành Viên có thể có mặt hoặc đề cử người đại diện cho mình. Thành Viên Hợp Tác phải đích thân có mặt mà không thể nhờ ai khác đại diện.

Khoản 1B: Triệu Tập Đại Hội Đồng

1B.1. Đại Hội Đồng được triệu tập dưới hai hình thức: 1) Đại Hội Thường Niên do Hội Đồng Chấp Hành, với sự đồng ý của Hội Đồng Quản Trị, gởi văn thư triệu tập theo định kỳ; 2) Đại Hội Bất Thường do Hội Đồng Chấp Hành, với sự đồng ý của Hội Đồng Quản Trị, gởi văn thư triệu tập. Việc triệu tập Đại Hội Bất Thường sẽ được ghi trong Chương 4.

1B.2. Văn thư triệu tập Đại Hội Đồng phải được chính thức gởi đến tất cả Thành Viên trễ nhất là 30 ngày trước ngày Đại Hội Thường Niên hoặc Đại Hội Bất Thường.

Khoản 2: Thẩm Quyền của Đại Hội Đồng.

2.1. Duyệt xét và lượng giá hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trong năm/nhiệm kỳ trước.
2.2. Đề ra phương sách hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trong năm/nhiệm kỳ tới.
2.3. Bầu ra Hội Đồng Quản Trị, là cơ quan thường trực để chỉ đạo các công tác trong thời gian giữa hai lần Đại Hội Bầu Cử.
2.4. Bầu ra Hội Đồng Giám Sát là cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giải quyết những tranh chấp dựa trên nền tảng bản Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
2.4. Phê chuẩn những đề nghị, đề án do Hội Đồng Quản Trị đề ra.
2.5. Đại Hội Đồng có thẩm quyền giải nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát đương nhiệm, với 2/3 Thành Viên hiện diện bỏ phiếu kín đồng ý; đồng thời thành lập một cơ cấu tạm thời, với quá bán Thành Viên tham dự bỏ phiếu kín đồng ý, để đảm trách việc điều hành các công tác của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cho đến định kỳ bầu lại Hội Đồng Quản Trị mới.
Khoản 3: Hiệu lực của các quyết định của Đại Hội Đồng

3.1. Quyết định của Đại Hội Đồng đương nhiên có hiệu lực, trừ trường hợp bị vô hiệu hoá đúng theo thủ tục hiện hành hoặc do biểu quyết chính thức của Đại Hội Đồng tại một Đại Hội Thường Niên hay Đại Hội Bất Thường được triệu tập để xét lại

3.2. Quyết định của Đại Hội Đồng sẽ thay thế bất cứ quyết định nào trong quá khứ và sẽ là quyết định tối hậu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors)

Hội Đồng Quản Trị do Đại Hội Đồng bầu ra, là cơ cấu chỉ đạo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Khoản 1: Nhân Sự

1.1. Tổng số Ủy Viên trong Hội Đồng Quản Trị có thể thay đổi theo nhu cầu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, luôn là con số lẻ, từ 5 đến 9 vị, trong đó có một Chủ Tịch, hai Phó Chủ Tịch (Nội Vụ và Ngoại Vụ), một Tổng Thư Ký, một Phó Tổng Thư Ký. Con số thành viên tăng giảm tùy theo nhu cầu của từng giai đoạn, nhưng sẽ không vượt quá con số chin (9) thành viên.
1.2. Hội Đồng Quản Trị có nhiệm kỳ ba năm tính từ ngày đầu của tháng sau khi được bầu ra tại Đại Hội Cộng Đồng, và chấm dứt ngày cuối cùng của tháng mà Đại Hội Cộng Đồng kế đó đã bầu ra Hội Đồng Quản Trị mới.
1.3. Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị có thể tại chức tối đa là 2 nhiệm kỳ. Giới hạn nhiệm kỳ này có thể thay đổi qua sự đề nghị của 2/3 đa số của Hội Đồng Quản Trị và chấp thuận của 2/3 đa số các Thành Viên Cơ Hữu.
1.4. Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, ngoài vị Chủ Tịch, có thể kiêm nhiệm các chức vụ trong Hội Đồng Chấp Hành.

Khoản 2: Thẩm Quyền

2.1. Hội Đồng Quản Trị dựa trên quyết sách, phương hướng của Đại Hội Đồng mà đề ra các chương trình, dự án cho Hội Đồng Chấp Hành thực thi, cũng như đôn đốc mọi công tác các Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát .

2.2. Bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân sự của Hội Đồng Chấp Hành

2.3. Chấp thuận sự gia nhập của Thành Viên Hợp Tác, các thành viên của Hội Đồng Cố Vấn hoặc các đại diện pháp lý.

2.3. Phê chuẩn các biện pháp kỷ luật đề nghị bởi Hội Đồng Giám Sát , dựa theo kết quả điều tra của chính Hội Đồng Quản Trị.

2.4. Phê chuẩn mọi kế hoạch và chính sách liên quan đến mối quan hệ với chính phủ, các cơ quan tư nhân và các cộng đồng dân tộc khác.

2.5. Phê chuẩn tất cả các quan hệ đối tác và các đường lối làm việc liên quan các tổ chức khác.

2.6. Phê chuẩn việc phân chia tài sản của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

2.7. Phê chuẩn việc tổ chức Đại Hội Thường Niên và Đại Hội Bất Thường

2.8. Phê chuẩn các lệ phí ghi danh, đơn xin tái gia nhập, từ chối

2.9. Phê chuẩn mọi tăng giảm thành viên do Hội Đồng Chấp Hành đề nghị.

Khoản 3: Trách Nhiệm và Quyền Hạn của các Ủy Viên Nòng Cốt của Hội Đồng Quản Trị

3.1. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

3.1.1. Triệu tập và chủ toạ mọi buổi họp của Hội Đồng Quản Trị
3.1.2. Chủ tọa tại các cuộc họp định kỳ hay bất thường của ba Hội Đồng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
3.1.3. Là Phát Ngôn Nhân chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, hoặc chỉ định một Ủy Viên khác để thay thế.
3.1.4. Đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ để ký mọi văn bản hoặc chỉ định một Phó Chủ Tịch hay Ủy viên khác để thay thế.

3.2 Phó Chủ Tịch Nội Vụ:

3.2.1. Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch.
3.2.2. Hướng dẫn và giải quyết các vấn đề nội bộ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ; trừ khi Hội Đồng Quản Trị chỉ định một Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị khác làm việc này.
3.2.3. Trợ giúp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong việc điều hợp, soạn nghị trình cho các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị .

3.3 Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:

3.3.1. Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch.
3.3.2. Hướng dẫn và giải quyết các vấn đề đối ngoại của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ; trừ khi Hội Đồng Quản Trị đã chỉ định một Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị khác làm việc này.
3.3.3. Trợ giúp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong việc liên lạc, giao tiếp vói các cơ quan chính quyền, các cơ quan đoàn thể bạn.

3.4 Tổng Thư Ký
3.4.1. Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ tịch và hai Phó Chủ Tịnh Nội/Ngoại vụ, Tổng Thư Ký sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch.
3.4.2. Tham dự, lập và lưu trữ biên bản các phiên họp của Hội Đồng Quản Trị.
5.4.3. Phối hợp với Chủ Tịch và các Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị để tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường.
3.4.4. Chịu trách nhiệm lưu trữ và cập nhật mọi văn kiện pháp lý và hành chánh của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ một cách trung thực và đầy đủ.
3.4.5. Quản lý mọi văn kiện chính thức đến hoặc từ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ , kể cả tờ thông tin, trang mạng, và thông tin báo chí.

Khoản 4: Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị.

4.1 Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị bao gồm các buổi họp định kỳ – tối thiểu 3 tháng 1 lần – và các buổi họp bất thường. Buổi họp định kỳ phải mở rộng cho các Cộng Đồng Thành Viên và Hợp Tác dự thính, trong các trường hợp đòi hỏi sự đóng góp ý kiến của cộng đồng.
4.2 Thời gian, địa điểm, và chương trình nghị sự của buổi họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị phải được thông báo đến các Cộng Đồng Thành Viên và Hợp Tác ít nhất 15 ngày trước ngày họp.
4.3 Thời gian, địa điểm, và chương trình nghị sự của buổi họp bất thường của Hội Đồng Quản Trị sẽ do Chủ Tịch quyết định. Tổng Thư ký phải báo cho thành viên biết về buổi họp bất thường ít là 24 giờ trước.
4.4 Túc số cho mọi phiên họp của Hội Đồng Quản Trị là 2/3 tổng số thành viên, trừ khi đã được định rõ trong Hiến Chương.
4.5. Tổng Thư Ký có trách nhiệm lập và lưu trữ biên bản các phiên họp của Hội Đồng Quản Trị. Biên bản phải ghi nhận sự hiện diện và vắng mặt của mọi thành viên. Sau ba lần liên tiếp vắng mặt tại các cuộc họp không lý do, hoặc sáu lần vắng mặt liên tiếp dù vì lý do gì, thành viên vắng mặt sẽ bị coi như đã từ chức và chức vụ sẽ được thay thế. Nếu thành viên đó là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, theo thứ tự dưới đây, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, hoặc Tổng Thư ký sẽ tuần tự đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch. Nếu cả ba vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư ký, vì lý do nào đó, không thể đảm nhiệm chức Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập Đại Hội Bất Thường để chọn và bầu Chủ Tịch mới bằng cách biểu quyết đa số quá bán.

Khoản 5: Lương Bổng

5.1 Thành viên của Hội Đồng Quản Trị là những người tình nguyện đem khả năng công sức phục vụ cộng đồng mà không nhận khoản lương bổng hay phụ cấp nào..
5.2 Bồi hoàn chi phí: Nếu ngân sách cho phép, qua sự chấp thuận của 2/3 các thành viên Đại Diện và Hợp Tác hiện diện trong Đại Hội, các Ủy viên của Hội Đồng Quản Trị có thể được bồi hoàn các chi phí cá nhân và thời gian họp hành trong khi thi hành công tác của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Khoản 6: Ứng Cử và Bầu Cử.

Sẽ đề cập trong Chương Bầu Cử

Điều 3: Hội Đồng Chấp Hành (Board of Executives)

Khoản 1: Tổng Quát.

Hội Đồng Chấp Hành do Hội Đồng Quản Trị thành lập, có nhiêm kỳ ba năm song song với Hội Đồng Quản Trị. Hội Đồng Chấp Hành thực thi các chương trình, đề án do Đại Hội Đồng thông qua, và những công việc thông thường hoặc cấp bách do Hội Đồng Quản Trị giao phó.

Khoản 2: Thành Phần Ban Thường Vụ

2.1. Ban Thường Vụ Hội Đồng Chấp Hành có 5 vị. Hội Đồng Quản Trị bầu chọn vị Chủ Tịch. Sau đó Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành sẽ đề cử Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký. Ban Thường Vụ này phải được Hội Đồng Quản Trị phê thuận với đa số phiếu.
2.2. Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành phải thành lập các ủy ban để đảm trách từng phần vụ, và sẽ mời thêm những vị có khả năng để làm Thủ Quỹ và các Trưởng Ủy Ban như Tổ Chức, Kế Hoạch, Tài Chánh, Truyền Thông, Nhân Quyền. Các thành viên do Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành chọn mời, phải được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị. Nhân số của Hội Đồng Chấp Hành sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành đề nghị thêm bớt tùy nhu cầu hoạt động.
2.3 Các ủy ban phải hợp tác với nhau để giúp đạt tôn chỉ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
2.4. Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành khi đối ngoại, là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Khoản 3: Các Ủy Ban Chính của Hội Đồng Chấp Hành:

3.1. Ủy Ban Kế Hoạch: Nghiên cứu, đề ra những phương sách để nhằm phát huy tối đa hiệu năng và phúc lợi lâu dài cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Mục đích chính của Ủy Ban Kế Hoạch là gia tăng nội lực, tiềm năng ảnh hưởng, và hiệu năng hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
3.2. Ủy Ban Tài Chánh: Ủy Ban Tài Chánh chịu trách nhiệm lập và thi hành kế hoạch kinh tài, đề nghị ngân sách, và trình bày dự thảo chi thu cho Hội Đồng Chấp Hành..
3.3. Ủy Ban Tổ Chức: có trách nhiệm lập kế hoạch và soạn thảo và thi hành các chương trình để phát triển tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ , trong đó có việc quảng bá và mời gọi các tổ chức Cộng Đồng các địa phương cũng như các hội đoàn có uy tín.
3.4. Ủy Ban Nhân Quyền: lập và thực thi các kế hoạch để tạo cơ hội cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tham gia tích cực vào những vận động nhân quyền, tranh đấu cho tự do dân chủ yểm trợ hữu hiệu cho các phong trào của đồng bào quốc nội.
3.5.. Ủy Ban Truyền Thông: đảm trách các công tác thông tin tuyên truyền, mà đối tượng chính là người Việt hải ngoại để họ biết đến các hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ . Sau đó, nhắm vào đối tượng là đồng bào quốc nội để tạo cho họ có nhận thức đúng đắn về những quyền lợi cơ bản của công dân, mà góp phần tích cực vào các phong trào đấu tranh chống Cộng Sản độc tài.

Khoản 4: Thẩm Quyền

4.1 Hội Đồng Chấp Hành là cơ quan chấp hành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thực hiện các công tác theo đề xướng của Hội Đồng Quản Trị, quản trị mọi sinh hoạt, ngân khoản, tài sản và nội tình của của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

4.2 Hội Đồng Chấp Hành có quyền soạn thảo Hiến Chương và các tu chính trong tương lai của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và đệ trình đến các Cộng Đồng Thành Viên để biểu quyết chấp thuận.

4.3 Hội Đồng Chấp Hành có quyền đề nghị lên Hội Đồng Quản Trị các sách lược hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

4.4. Hội Đồng Chấp Hành sẽ trình bày, trong Đại Hội Cộng Đồng, những đường lối và cách thức giải quyết các nan đề để đạt được những sứ mệnh và mục tiêu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

4.5. Hội Đồng Chấp Hành có quyền đề ra các biện pháp khẩn cấp để đối phó với các trường hợp khẩn cấp, bất thường và ngoại lệ.

4.6. Hội Đồng Chấp Hành sẽ soạn thảo và duy trì bản Huấn Thị Điều Hành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

4.7. Phê chuẩn các kế hoạch và ngân sách đề nghị bởi các Ủy Ban trực thuộc.

4.8. Phê chuẩn các kế hoạch gây quỹ.

4.9. Phê chuẩn các chi phí ngoài ngân sách.

Khoản 5: Trách Nhiệm và Quyền Hạn của các Thành Viên Nòng Cốt của Hội Đồng Chấp Hành

5.1. Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành có các quyền sau đây:
5.1.1. Triệu tập và chủ toạ mọi buổi họp của Hội Đồng Chấp Hành
5.1.2. Khi cần thiết, có thể được Hội Đồng Quản Trị ủy nhiệm để đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ để ký mọi văn bản hoặc chỉ định một Phó Chủ Tịch hay Ủy viên khác để thay thế.

5.2 Phó Chủ Tịch Nội Vụ:
5.2.1. Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch.
5.2.2. Trợ giúp Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành trong việc điều hợp, soạn nghị trình cho các cuộc họp hàng tháng của Hội Đồng Chấp Hành.

5.3 Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
5.3.1. Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch.
5.3.2. Trợ giúp Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành trong việc liên lạc, giao tiếp vói các cơ quan chính quyền, các cơ quan đoàn thể bạn.

5.4 Tổng Thư Ký
5.4.1. Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ tịch và hai Phó Chủ Tịnh Nội/Ngoại vụ, Tổng Thư Ký sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch.
5.4.2. Tham dự, lập và lưu trữ biên bản các phiên họp của Hội Đồng Chấp Hành.
5.4.3. Phối hợp với Chủ Tịch và các Ủy Viên Hội Đồng Chấp Hành để tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường.
5.4.4. Chịu trách nhiệm lưu trữ và cập nhật mọi văn kiện pháp lý và hành chánh của Hội Đồng Chấp Hành một cách trung thực và đầy đủ.
5.4.5. Quản lý mọi văn kiện chính thức đến hoặc từ Hội Đồng Chấp Hành, kể cả tờ thông tin, trang mạng, và thông tin báo chí.

Khoản 6: Lương Bổng

6.1 Thành viên của Hội Đồng Chấp Hành là những người tình nguyện đem khả năng công sức phục vụ cộng đồng mà không nhận khoản lương bổng hay phụ cấp nào..
6.2 Bồi hoàn chi phí: Nếu ngân sách cho phép, qua sự chấp thuận của 2/3 các Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác hiện diện trong Đại Hội, các Ủy viên của Hội Đồng Chấp Hành có thể được bồi hoàn các chi phí cá nhân và thời gian họp hành trong khi thi hành công tác của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .

Khoản 7: Ứng Cử và Bầu Cử.
Sẽ đề cập trong Chương Bầu Cử

Điều 4. Hội Đồng Giám Sát (Supervisory Council)

Khoản 1. Nhân Sự –

1.1 Hội Đồng Giám Sát gồm 3 Giám Sát Viên: một Chủ Tịch, một Phó Chủ Tịch và một Thư Ký, do Đại Hội Đồng bầu ra, có nhiệm kỳ 3 năm song song với các Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành.
1.2. Nhân số Giám Sát Viên có thể tăng hay giảm tùy theo nhu cầu dựa theo đề nghị của toàn thể Giám Sát Viên đương nhiệm và bằng biểu quyết của 2/3 Thành Viên hiện diện trong Đại Hội Cộng Đồng
1.3. Hội Đồng Giám Sát đắc cử phải tuyên thệ, đồng ý tôn trọng và duy trì các điều khoản trong Bản Hiến Chương và cam kết thi hành trách nhiệm của mình một cách công minh.

Khoản 2: Điều kiện

Giám Sát Viên phải hội đủ các điều kiện sau:
2.1. Các ứng viên trong Hội Đồng Giám Sát phải thuộc các Cộng Đồng Thành Viên, hoặc Thành Viên Hợp Tác có ít nhất một nhiệm kỳ sinh hoạt với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tính đến ngày nộp đơn ứng cử, hoặc được đề cử.
2.2. Ứng viên hay người được đề cử phải là công dân Hoa Kỳ gốc Việt, tối thiểu là 21 tuổi, hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ.
2.3. Phải sáng suốt, không thiên vị, và có khả năng thực hiện các cuộc thanh tra và kiểm duyệt một cách trung lập.
2.4. Thông suốt toàn bộ Hiến Chương và tuyên thệ để bảo vệ Hiến Chương.

Khoản 3. Trách Nhiệm

3.1 Giám sát việc thi hành Hiến Chương và kiểm duyệt tài chánh cũng như hệ thống hành chánh của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
3.2 Thâu nhận các đơn khiếu tố. Cứu xét (kiểm chứng, phân loại và tìm hiểu thực hư) và thiết lập hồ sợ nội vụ chuyển đến Hội Đồng Quản Trị, cùng với những đề nghị biện pháp chế tài thích ứng
3.3. Xem xét các khiếu nại liên quan đến việc chấm dứt tư cách thành viên hoặc phủ nhận đơn xin gia nhập.
3.4. Trách nhiệm của Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
3.4.1. Chủ tọa các phiên họp của Ban Giám Sát và nhận lãnh trách nhiệm Giám Sát Viên của Hội Đồng Quản Trị.
3.4.2. Hướng dẫn các cuộc điều tra và áp dụng các biện pháp chế tài khi cần thiết.
3.4.3. Hướng dẫn việc soạn thảo các phúc trình về kết quả điều tra.

Khoản 4: Thẩm Quyền

4.1. Hội Đồng Giám Sát theo dõi các hoạt động của Hội Đồng Chấp Hành để bảo đảm các hoạt động này không đi ngược lại các điều khoản trong Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Nếu thấy có vấn đề đi sai Hiến Chương, Hội Đồng Giám Sát có quyền khuyến cáo và sau đó có biện pháp chế tài đối với toàn thể hay từng thành viên trong Hội Đồng Chấp Hành.
4.2. Hội Đồng Giám Sát tìm cách đề ngăn chặn ngay bất kỳ những hành vi, lời nói đi ngược lại với quan điểm Quốc Gia chống Cộng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ; và sẽ có biện pháp chế tài nếu sự vi phạm nghiêm trọng.
4.3. Giải quyết trong tình thần vô tư, công bằng các tranh chấp xảy ra trong nội bộ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khi có sự khiếu nại.
4.4. Kiểm soát hàng năm, hoặc bất chợt tùy nhu cầu, hệ thống điều hành và tình trạng tài chánh của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
4.5. Diễn giải và bảo vệ Hiến Chương.
4.6. Thanh tra việc sử dụng tài sản và tiền bạc của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .

Khoản 5. Thủ Tục (Procedure)

Khi nhận khiếu nại về sự vi phạm Hiến Chương và mở các cuộc điều tra nếu xét cần thiết. Thủ tục diễn ra như sau:
5.1. Mở các cuộc điều tra nếu có yêu cầu từ:
5.1.1. Một hay nhiều Giám Sát Viên hoặc từ 2/3 các thành viên Hội Đồng Quản Trị.
5.1.2. Kiến nghị ký bởi tối thiểu là hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng số Cộng Đồng Thành Viên hoặc năm mươi phần trăm (50%) tổng số Thành Viên Hợp Tác.
5.2. Đề nghị những biện pháp giải quyết hoặc chế tài theo quy định của Hiến Chương:
5.2.1 Đối với những vi phạm nghiêm trọng, Ban Giám Sát có quyền khởi động thủ tục bãi nhiệm Chủ tịch hay toàn bộ Hội Đồng Quản Trị theo Nội Quy.

Khoản 6: Nhiệm Kỳ

6.1. Hội Đồng Giám Sát có nhiệm kỳ ba năm, cùng nhiệm kỳ với Hội Đồng Quản Trị, tính từ ngày Một của tháng sau khi được bầu ra tại Đại Hội Cộng Đồng, và chấm dứt ngày cuối cùng của tháng mà Đại Hội Cộng Đồng kế đó đã bầu ra Hội Đồng Giám Sát mới.
6.2. Các thành viên trong Hội Đồng Giám Sát không bị giới hạn về thời gian tại chức
6.3. Trong trường hợp cần bổ khuyết hoặc thay thế Giám sát viên, Hội Đồng Quản Trị có quyền bổ nhiệm người thay thế với 2/3 tuyệt đại đa số biểu quyết thuận với sự phê chuẩn của các Thành Viên..
6.4. Giám sát viên được bổ nhiệm sẽ phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ của người mình thay thế, hoặc đến khi toàn Hội Đồng Giám Sát được bầu lại.
6.5. Từ Chức: Khi từ chức, Giám Sát Viên phải, bằng văn thư, thông báo cho Chủ Tịch hoặc Tổng Thư Ký Hội Đồng Quản Trị ít nhất trước ba (3) tháng.

Khoản 7: Bầu Cử Hội Đồng Giám Sát

7.1. Các thành viên của Hội Đồng Giám Sát được bầu trực tiếp và kín tại Đại Hội Cộng Đồng qua phương thức ứng cử cá nhân hay được đề cử bởi các đại biểu tham dự Đại Hội.
7.2. Ứng viên đạt số phiếu cao nhất đương nhiên là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát . Các ứng viên đắc củ với số phiếu kế tiếp sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát lựa chọn vào các chức vụ Phó Chủ Tịch và Tổng Thư Ký tuỳ theo khả năng của họ.
7.3. Nếu trong ngày Đại Hội để bầu cứ mà không có vị nào ứng cử, Hội Đồng Quản Trị sẽ thảo luận để lưu nhiệm Hội Đồng Giám Sát đương nhiệm hoặc đề ra biện pháp giải quyết.

Khoản 8: Chế Tài Đối Với Giám Sát Viên

8.1 Trong một số hoàn cảnh bất thường, Hội Đồng Quản Trị có quyền kỷ luật, bãi nhiệm, cách chức, hoặc thay thế Giám Sát Viên, nếu cá nhân này:
8.1.1 Cố ý vi phạm hoặc xem thường Hiến Chương.
8.1.2 Phạm tội đại hình hay tiểu hình liên quan đến đạo đức, nhân phẩm.
8.1.3 Giả mạo hồ sơ cá nhân.
8.1.4 Không hoàn thành trách nhiệm.
8.1.5 Lạm dụng công quỹ.
8.1.6 Lạm dụng quyền lực.
8.1.7 Liên quan hoặc đang hoạt động trong các tổ chức của cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến các tổ chức hoặc các hoạt động được tài trợ bởi cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến tổ chức hoặc hoạt động làm lợi cho cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.

8.2 Việc thi hành kỷ luật một Giám Sát Viên phải được áp dụng như sau:
8.2.1 Mọi khiếu nại phải được trình với Hội Đồng Quản Trị một cách chính thức.
8.2.2 Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được khiếu nại, Hội Đồng Quản Trị sẽ tổ chức một buổi điều trần kín giữa các nhân vật liên quan cùng các nhân chứng. Qua biểu quyết 2/3 đa số, nếu Hội Đồng Quản Trị nhận thấy sự khiếu nại là chính đáng, Giám Sát Viên bị buộc tội sẽ phải tạm đình chỉ mọi nhiệm vụ trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
8.2.3 Trong vòng 14 ngày sau buổi điều trần, Hội Đồng Quản Trị, sẽ họp để bình chọn và biểu quyết các biện pháp kỷ luật, bao gồm: cảnh cáo bằng văn bản nội bộ, cảnh cáo bằng văn bản công khai, tạm đình chỉ, hoặc vĩnh viễn đình chỉ. Các biện pháp kỷ luật phải được chấp thuận với 2/3 tuyệt đại đa số. Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo quyết định của hội đồng cho đương sự và các bên liên hệ bằng thư bảo đảm (certified mail).
8.2.4 Trong suốt thời gian cứu xét, nếu Hội Đồng Quản Trị nhận thấy cáo buộc là vô căn cớ, Hội Đồng phải cấp thời thông báo cho nguyên cáo biết phán xét của Hội Đồng. Hội Đồng Quản Trị có quyền trì hoãn quyết định cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra, nhưng Hội Đồng Quản Trị phải giải quyết vấn đề kiện cáo trong vòng 90 ngày. Nguyên cáo hoặc bị cáo có quyền kháng cáo hay triệu tập một Đại Hội Bất Thường.
8.2.5 Trong trường hợp Đại Hội Bất Thường được triệu tập để giải quyết, quyết định của 2/3 đa số thành viên Đại Diện hiện diện là quyết định cuối cùng và phải được công bố.

8.3 Mọi quyền lợi và đặc quyền của Giám Sát Viên sẽ bị thu hồi ngay lập tức sau khi thôi chức.

8.4 Giám Sát Viên bị cách chức phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về những tài sản và tích sản của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ mà đương sự sử dụng khi tại chức. Ủy viên bị cách chức chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành động của mình dẫn đến sự cách chức.

8.5 Giám Sát Viên bị cách chức không có quyền rút lại những tài sản đã đóng góp cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .

Khoản 9: Điều Hành

9.1. Hội Đồng Giám Sát sẽ họp ít nhất 3 tháng một lần, hoặc khi cần thiết, để tổng kết các vụ điều tra và hoạch định kế hoạch cho các vụ điều tra mới. Một vụ điều tra không thể kéo dài trên 3 tháng ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

9.2. Mọi kết qủa điều tra và đề nghị phải được phúc trình cho Hội Đồng Quản Trị.

9.3. Mọi sinh hoạt của Ban đều phải có biên bản ghi rõ những biểu quyết, quyết định. Bản sao của mọi biên bản phải được trao cho Tổng Thư Ký Hội Đồng Quản Trị lưu giữ.

Điều 5: Hội Đồng Cố Vấn (Advisory Council)

Hội đồng Cố Vấn giúp ý kiến cho Hội đồng Chấp Hành trong các kế hoạch và dùng ảnh hưởng của mình giúp Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ gặt hái những mục đích đề ra.

Khoản 1: Hội Đồng Cố Vấn do Hội Đồng Chấp Hành đề nghị những nhân sự có nhận thức, trình độ, kinh nghiệm trong các lãnh vực hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Hội Đồng Quản Trị sẽ xét và chấp nhận từng thành viên hay toàn bộ Hội Đồng Cố Vấn.

Khoàn 2: Thành viên của Hội Đồng Cố Vấn gồm từ 5 đến 9 vị, không nhất thiết phải là thành viên của các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ. Thành viên Hội đồng Cố Vấn phải có đủ các điều kiện sau đây:
2.1 Ủng hộ tôn chỉ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
2.2 Phải là người có đức độ và được tín nhiệm.
2.3 Có những kiến thức chuyên môn, khả năng hoặc tài nguyên có thể giúp Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ gặt hái những mục đích đề ra.

Khoản 3. Trách nhiệm: Thành viên Hội đồng Cố vấn có những trách vụ như sau:
3.1. Trợ giúp những Ủy Ban kế hoạch thuộc Hội Đồng Quản Trị.
3.2. Giúp ý kiến cho Hội Đồng Quản Trị về những vấn đề liên quan đến những mục tiêu của các các Ủy Ban.
3.3. Cổ võ và vận động các tổ chức bên ngoài như vai trò của những vị đại sứ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Khoản 4. Quyền Hạn: Hội Đồng Cố Vấn chỉ hoạt động như một bộ phận khuyến nghị đối với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và không có quyền hạn quyết định.
Hội Đồng Cố Vấn có thể được mời tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Chấp Hành, hay tham dự Đại Hội Thường Niên, nhưng chỉ có quyền nêu ý kiến mà không có quyền biểu quyết.

Khoản 5. Nhiệm kỳ, thay thế và bổ khuyết.
5.1 Nhiệm kỳ của Hội viên Hội Đồng Cố Vấn chấm dứt vào cuối thời hạn của Hội đồng Chấp Hành, trừ phi các thành viên Hội đồng Cố Vấn được lưu nhiệm bởi Hội Đồng Chấp Hành mới.
5.2 Hội Đồng Chấp Hành được toàn quyền tự do quyết định thay thế hay bổ nhiệm thêm thành viên Hội đồng Cố Vấn.

Khoản 6. Biện pháp kỷ luật: Không có biện pháp kỷ luật nào áp dụng cho thành viên của Hội đồng Cố Vấn ngoại trừ chấm dứt nhiệm vụ bởi Hội Đồng Chấp Hành.
Chương 3: Phương Thức Ứng Cử, Đề Cử, Bầu Cử và Biểu Quyết.

Trong chương này có hai phần: Nhân Sự và các Quyết Định quan trọng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Tùy tầm mức quan trọng, các nhân sự hoặc quyết định sẽ được chọn qua sự bỏ phiếu trực tiếp và kín của các thành viên hợp lệ có mặt hay có sự ủy nhiệm của thành viên hợp lệ vắng mắt, bằng một trong hai phương thức: đa số quá bán hoặc đa số tuyệt đối (2/3 số phiếu).
• Đa số quá bán là phương thức bầu cử hoặc biểu quyết, trong đó sự lựa chọn phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ.
• Đa số tuyệt đối là phương thức bầu cử hoặc biểu quyết, mà sự chọn phải đạt được ít nhất 2/3 số phiếu hợp lệ.

Điều 1: Nhân Sự, Ứng Cử và Đề Cử:

Khoản 1: Điều Kiện Ứng Cử, Đề Cử
Để được ứng cử hay đề cử vào các chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành, và Hội Đồng Giám Sát , các ứng viên phải hội đủ các điều kiện sau đây:

1.1. Là đại biểu chính thức của của các Cộng Đồng Thành Viên ở cấp Chủ Tịch hay Phó Chủ Tịch, hoặc Thành Viên Hợp Tác đã hoạt động trong các Hội Đồng Trung Ương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ít nhất là một nhiệm kỳ tính đến ngày bầu cử.

1.2. Là công dân Hoa Kỳ gốc Việt, trên 25 tuổi tính đến ngày bầu cử.

1.3. Có khả năng nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt và có khả năng giao tế bằng Anh Ngữ.

1.4. Không can án hay đang bị truy tố về hình sự.

1.5. Cam kết không đi Việt Nam, hoặc có quan hệ giao dịch làm ăn, buôn bán tại Việt Nam, trong thời gian đảm nhiệm trách vụ trong các Hội Đồng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Khoản 2: Phương Thức Ứng Cử, Đề Cử:

2.1. Các chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Giám Sát ứng cử theo đơn danh. Ứng Cử Viên được khuyến khích gửi thư tranh cử đến Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm (trong trường hợp hiện nay là Hội Đồng Đại Biểu) ba tháng trước ngày Đại Hội Bầu Cử.

2.2. Hội Đồng Quản Trị sẽ chọn bầu trong các thành viên của Hội Đồng Quản Trị để giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành. Vị Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành tự chọn thêm hai Phó Chủ Tịch, một Tổng Thư Ký, và một Thủ Quỹ. Hội Đồng Chấp Hành phải được Hội Đồng Quản Trị chấp thuận.. Các Trưởng Ủy Ban khác trong Hội đồng Chấp Hành sẽ được vị Chủ Tịch mời gọi và bổ túc sau.

2.3. Đơn ứng cử phải được đến Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm ít nhất hai tháng trước ngày Đại Hội, với đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, quá trình hoạt động, lập trường chính trị. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm sẽ cứu xét đơn ứng cử và có đề nghị thích ứng đến ứng cử viên trước khi chấp thuận hay không. Diễn trình này sẽ được thực hiện qua các cuộc họp bằng điện thoại hay Paltalk, hoặc qua mail group.

2.4. Ứng viên phải minh xác chưa hề có quan hệ làm ăn ở Việt Nam, cũng như cam kết sẽ không đi Việt Nam trong nhiệm kỳ nếu đắc cử.

2.5. Trong trường hợp không có Ứng cử viên trước Đại Hội, các thành viên sẽ đề cử người ra ứng cử tại Đại Hội, hoặc Đại Hội Đồng sẽ quyết định lưu nhiệm Hội Đồng Quản Trị thêm một thời gian cho đến Đại Hội tới, hay đề ra phương cách để giải quyết.

2.6. Các Hội Đồng được đắc cử phải tuyên thệ, đồng ý tôn trọng và duy trì các điều khoản trong Bản Hiến Chương và cam kết thi hành trách nhiệm của mình.

Khoản 3: Phương Thức Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị

Đại Hội Đồng sẽ bầu ra một Ủy Ban Bầu Cử trong số các đại biểu tham dự Đại Hội, gồm ba vị: Trưởng Ban, Kiểm Phiếu viên và Thư Ký. Ủy Ban Bầu Cử sẽ xét việc hợp lệ của thành viên ứng cử hay được đề cử, Đại Hội sẽ tiến hành bầu cử theo phương thức như sau:

3.1. Ủy Ban Bầu Cử sẽ tuyên đọc các điều lệ ứng cử, bầu cử theo tinh thần của các Khoản 1 và 2 nói trên.
3.2. Ứng cử viên hay người được đề cử trong từng chức vụ của Hội Đồng Quản Trị sẽ tự giới thiệu, trình bày ngắn gọn các chi tiết về bản than, nêu ra phương hướng để đóng góp vào hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
3.3. Các Đại Biểu được quyền đặt câu hỏi đối với các ứng viên về quan điểm, lập trường, đường lối. Tuyệt đối tránh đụng chạm đến các lãnh vực riêng tư.
3.4. Cuộc bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp và kín.
3.5. Đại Hội sẽ bầu lần lượt các chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký và từ một đến bốn Thành viên khác.

Khoản 4: Quyền được bỏ phiếu:

4.1. Mỗi Đại Biểu chính thức của Cộng Đồng Thành Viên hoặc Thành Viên Hợp Tác được quyền bỏ một phiếu. Cộng Đồng Thành Viên hay Thành Viên Hợp Tác dù có nhiều người tham dự Đại Hội, cũng chỉ có một phiếu cho vị Đại Biểu chính thức mà thôi.
4.2. Cộng Đồng Thành Viên của tổ chức Cộng Đồng cấp Tiểu Bang hay các thành phố có trên 50,000 người Việt, được bỏ hai phiếu.
4.3. Các Thành Viên các Hội Đồng đương nhiệm được quyền bỏ một phiếu. Nếu được ủy quyền của một Cộng Đồng Thành Viên nào đó trong cùng Tiểu Bang, sẽ được thêm một phiếu; và chỉ được quyền đại diện cho một đơn vị mà thôi.
4.4. Mỗi Đại Biểu ngoài việc đại diện cho đơn vị mình, nếu được sự ủy quyền họp lệ của một Cộng Đồng Thành Viên khác vắng mặt nhưng củng Tiểu Bang, được bỏ phiếu cho đơn vị mình và đơn vị ủy thác. Đại Biểu ngoài phương vị của mình, chỉ được quyền đại diện cho một đơn vị khác mà thôi.
4.5. Thành Viên Hợp Tác phải hiện diện mới có quyền bỏ phiếu, không thể ủy quyền cho ai khác, và cũng không thể nhận sự ủy quyền của bất kỳ thành viên nào..

Khoản 5: Điều Kiện Đắc Cử

5.1. Ứng viên đạt số quá bán trong cuộc bầu cử, sau khi không có sự khiếu nại và được Đại Hội Đồng thông qua sẽ chính thức đắc cử.
5.2.. Các tân Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành, và Hội Đồng Giám Sát sẽ trình diên trước Đại Hội Đồng và sau đó, tuyên thệ trước bàn thờ Tổ Quốc.

Điều 2: Bỏ Phiếu Chấp Thuận hay Bác Bỏ các Quyết Đinh

Ngoài việc bầu cử nhân sự, việc phê chuẩn, chấp thuận hay bác bỏ các đề nghị do các thành viên hay các hội đồng đưa ra sẽ được tiến hành như sau:

Khoản 1. Thành Viên hay vị Chủ Tịch Hội Đồng trình bày các đề nghị của mình trước Đại Hội Đồng. Cần phân tích các mặt tích cực, thuận lợi và mặt tiêu cự nếu có.
Khoản 2. Đại Hội Đồng thảo luận và phân tích các mặt thuận lợi, và để cho người trình bày có cơ hội trả lời những điều thắc mắc, chưa sáng tỏ.
Khoản 3. Đại Hội Đồng biểu quyết lấy kết quả theo đa số quá bán.

CHƯƠNG 4: ÐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG

Có hai loại Ðại Hội Cộng Đồng: Thường Niên và Bất Thường.

Điều 1: Đại Cương

Khoản 1. Ðại Hội Cộng Đồng quy tụ tất cả các Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác có thẩm quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, các giới chức được bầu lên, và giải quyết mọi tranh chấp trong các sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Khoản 2: Ðại Hội Cộng Đồng bao gồm tất cả thành viên về tham dự, nhưng chỉ những Thành Viên các Hội Đồng, đại diện chính thức các Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Cơ Hữu) và Thành Viên Hợp Tác theo các ấn định của Điều 1, Chương 1 của bản Hiến Chương này.
mới có quyền bỏ phiếu

Điều 2. Ðại Hội Thường Niên

Ðại Hội Thường Niên được tổ chức hàng năm. Ngày và địa điểm, hoặc sự thay đổi lịch trình đại hội sẽ do Hội Ðồng Quản Trị quyết định, sau khi đã tham khảo với Ủy Ban Bầu Cử, sao cho thích nghi với lịch trình bầu cử của Hội Ðồng Quản Trị. Đại Hội Thường Niên của năm chấm dứt nhiệm kỳ của các Hội Đồng sẽ là Đại Hội Bầu Cử nhiệm kỳ mới.

Khoản 1. Hội Đồng Chấp Hành tham khảo với Hội Đồng Quản Trị để chuẩn bị nghị trình. Nghị trình của Ðại Hội Thường Niên sẽ gồm có, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở, các mục sau đây:
1.1. Tổng kết tài chánh, hoạt động và thành quả trong năm qua.
1.2. Thảo luận và phê chuẩn tu chính nội quy, nếu có.
1.3. Bầu các thành viên của cơ cấu.
1.4. Thảo luận và phê chuẩn ngân sách và kế hoạch tương lai.

Khoản 2. Thư mời tham dự Ðại Hội Thường Niên phải được Hội Đồng Chấp Hành gởi đến các Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác trễ nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc Ðại Hội.

Điều 3. Đại Hội Bất Thường:
Khoản 1 Ðại Hội Bất Thường chỉ có thể được triệu tập qua các trường hợp sau:
1.1. Ðể tạm thời đình chỉ tất cả các sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ hay giải tán Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
1.2. Nhằm đối phó với các biến cố làm nguy hại hoặc đe dọa sự tồn vong hay tôn chỉ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và các thành viên.
1.3. Việc triệu tập Đại Hội Bất Thường phải được hai phần ba (2/3) số thành viên Hội Ðồng Quản Trị chấp thuận, hoặc do văn thư yêu cầu của hơn một phần tư (1/4) số Cộng Đồng Thành Viên.

Khoản 2. Thời gian, địa điểm, thủ tục thông báo và nghị trình.

2.1. Lịch trình và địa điểm sẽ do Hội Ðồng Quản Trị quyết định và phải được thông báo bởi Hội Đồng Chấp Hành đến các Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác ít nhất 30 ngày trước khi Ðại Hội được tổ chức. Thông báo phải gửi qua đường bưu điện hoặc điện thư.
2.2. Hội Đồng Chấp Hành phải bằng mọi cách thông báo cập nhật đến tất cả Cộng Đồng Thành Viên Thành Viên Hợp Tác về việc tổ chức Ðại Hội Bất Thường.
2.3. Nghị trình của Ðại Hội Bất Thường phải được Hội Ðồng Quản Trị chuẩn y, và phải nêu rõ ràng và cụ thể chỉ nhằm giải quyết những vấn đề hệ trọng duy nhất mà thôi.

Điều 4: Quyền bỏ phiếu và phê chuẩn tại Đại Hội.

Các đại biểu chính thức của các Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác đều có quyền bỏ phiếu. Mỗi đại biểu chỉ có quyền đại diện một Thành Viên Cơ Hữu. Cộng Đồng Thành Viên cấp thành phố được quyền bỏ một phiếu. Nếu là thành phố lớn trên 50000 dân Mỹ gốc Việt, sẽ được bỏ hai phiếu. Nếu là cấp Tiểu Bang sẽ được quyền bỏ 2 phiếu.
4.1 Các Thành Viên Hợp Tác phải hiện diện tại Đại Hội mà không được ủy quyền.
4.2 Mỗi Đại Biểu của Thành Viên (Cộng Đồng Thành Viên và Thành Viên Hợp Tác) chỉ bỏ tối đa hai phiếu nếu kiêm nhiệm nhiều trách vụ.
4.3. Đại Diện Cộng Đồng Thành Viên có thể được ủy nhiệm của một Cộng Đồng Thành Viên khác trong cùng Tiểu Bang (chỉ một mà thôi và phải có văn thư ủy nhiệm của thành viên vắng mặt trình trước Đại Hội), và được bỏ thêm một phiếu của thành viên vắng mặt đó.
4.4. Thành Viên Hợp Tác có mặt không được đại diện Thành Viên Hợp Tác khác.

Điều 5: Ðiều Hợp tại Đại Hội

Khoản 1. Ðại Hội Cộng Đồng sẽ được điều khiển bởi một chủ tọa đoàn do Đại Hội Đồng bầu ra khi bắt đầu ngày Đại Hội.
Khoản 2. Tổng Thư Ký Hội Đồng Chấp Hành có nhiệm vụ tổ chức bầu Chủ Toạ Đoàn.
Khoản 3. Thành viên Chủ Toạ Đoàn có thể là bất cứ Đại Biểu chính thức của các Cộng Đồng Thành Viên hay Thành Viên Hợp Tác.
Khoản 4. Tổng thư ký Hội đồng Chấp Hành, hoặc nếu cần, bất cứ Ủy viên nào của Hội Ðồng Quản Trị cũng có thể được chủ tọa đoàn mời làm công việc ghi chép biên bản của buổi họp.

Điều 6: Túc số hợp lệ

Khoản 1. Một khi Ðại Hội được triệu tập một cách hợp lệ, số Cộng Đồng Thành Viên hiện diện lúc khai mạc Đại Hội phải đạt được túc số tối thiểu là trên một nửa tổng số Cộng Đồng Thành Viên thì Đại Hội mới được xem là hợp lệ
Khoản 2. Một khi Ðại Hội đã hình thành và tiến hành một cách hợp pháp, các quyết định do Ðại Hội thông qua phải được coi là quyết định của tất cả thành viên, do đó có hiệu lực thi hành và hợp pháp.
Khoản 3. Các Thành Viên tham dự Ðại Hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn theo nguyên tắc đa số, trừ phi được ấn định bởi các điều khoản khác trong bản Hiến Chương nầy.

    Chương 5: CHẾ TÀI ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN.

Điều 1: Đại Cương

Trong một số hoàn cảnh bất thường, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có quyền kỷ luật, bãi nhiệm, cách chức, hoặc thay thế Ủy viên của các Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát kể cả Chủ tịch, nếu cá nhân này:

• Cố ý vi phạm các điều khoản của Hiến Chương.
• Tham gia các hoạt động có lợi cho Cộng Sản như tiếp xúc với viên chức Cộng Sản Việt Nam, phổ biến báo chí, tin tức có tiếp tay cho tuyên truyền của Cộng Sản
• Phạm tội đại hình hay tiểu hình liên quan đến đạo đức, nhân phẩm
• Bị phát giác man khai trong lý lịch cá nhân, quá trình hoạt động, giả mạo hồ sơ cá nhân
• Không chu toàn trách nhiệm của Ủy Viên Quản Trị.
• Lạm dụng công quỹ.
• Lạm dụng quyền lực.
• Liên quan hoặc đang hoạt động trong các tổ chức của tội phạm, cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến các tổ chức hoặc các hoạt động được tài trợ bởi các tổ chức tội phạm, cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến tổ chức hoặc hoạt động làm lợi cho tội phạm, cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.

Điều 2. Hình Thức Kỷ Luật:

Việc thi hành kỷ luật một thành viên trong các cơ cấu phải được áp dụng như sau:

2.1 Cá nhân bị tố cáo vi phạm có quyền khiếu nại. Đơn khiếu nại phải được gửi đến Hội Đồng Giám Sát một cách chính thức bằng các phương tiện khả hữu và được hồi báo nhận tử UBGS.
2.2 Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được văn thư khởi tố, Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức một buổi điều trần kín giữa các nhân vật liên quan cùng các nhân chứng và vật chứng. Qua biểu quyết 2/3 đa số, nếu Hội Đồng Giám Sát nhận thấy sự tố cáo vi phạm là chính đáng, thành viên bị cáo sẽ phải tạm đình chỉ mọi nhiệm vụ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
2.3 Trong vòng 14 ngày sau buổi điều trần, Hội Đồng Quản Trị (ngoại trừ Ủy viên bị cáo) sẽ họp với Hội Đồng Giám Sát để nghe và bàn thảo về những biện pháp kỷ luật đề nghị bởi Hội Đồng Giám Sát , bao gồm: cảnh cáo bằng văn bản nội bộ, cảnh cáo bằng văn bản công khai, tạm đình chỉ, hoặc vĩnh viễn đình chỉ công tác. Các biện pháp kỷ luật phải được chấp thuận bởi Hội Đồng Quản Trị với 2/3 số phiếu. Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo quyết định của hội đồng cho đương sự và các bên liên hệ bằng thư bảo đảm (certified mail).
2.4. Trong suốt thời gian cứu xét, nếu Hội Đồng Giám Sát hoặc Hội Đồng Quản Trị nhận thấy cáo buộc là vô căn cớ, Hội Đồng Giám Sát hoặc Hội Đồng Quản Trị phải cấp thời thông báo cho nguyên cáo biết phán xét của mình.

2.5 Trong trường hợp Đại Hội Bất Thường được triệu tập để giải quyết, quyết định của 2/3 đa số thành viên đại diện hiện diện là quyết định cuối cùng và phải được công bố chính thức bằng các phương tiện khả hữu.

Điểu 3. Hiệu Lực

3.1. Mọi quyền lợi và đặc quyền của thành viên vi phạm sẽ bị thu hồi ngay lập tức sau khi có quyết định.
3.2. Thành Viên bị cách chức phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về những tài sản và tích sản của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ mà đương sự sử dụng khi tại chức. Thành viên bị cách chức chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành động của mình (nếu có) dẫn đến sự cách chức.
3.3. Ủy Viên bị cách chức không có quyền rút lại những tài sản đã đóng góp cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .
3.4. Mọi sự thay đổi hoặc điền khuyết Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị phải tuân theo quy định ghi trong Chương 2, Điều 2, Khoản 3 của Hiến Chương.

       Chương 6: TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG

Điều 1: Quyền Đề Nghị Tu Chính Hiến Chương

1.1. Do sự thay đổi hoàn cảnh và những nhu cầu chính trị, các Thành Viên có quyền đề nghị tu chính Hiến Chương, từng phần hay toàn bộ.
1.2. Nếu chỉ là những thay đổi nhỏ về hình thức, sửa lỗi văn phạm, dùng từ ngữ chuẩn xác… Hội Đồng Chấp Hành sẽ xem xét và thay đổi, sau đó chỉ cần thông báo đến Hội Đồng Quản Trị và các Thành Viên..
1.3. Các đề nghị tu chính về điều khoản trong Hiến Chương sẽ được gửi đến Hội Đồng Chấp Hành với các giải thích chi tiết, đề nghị sửa đổi. Hội Đồng Chấp Hành sẽ trình lên Hội Đồng Quản Trị để xét xem.
1.4. Nếu Hội Đồng Quản Trị xét thấy sự thay đổi nằm trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn, Hội Đồng Chấp Hành sẽ nghiên cứu để tu chính. Sau đó, trình lên Hội Đồng Quản Trị để phê chuẩn, và thông báo đến toàn thể các thành viên để tường.
1.5. Nếu đề nghị tu chính liên quan đến đường lối hoạt động, quan điểm, lập trường, hay thay đổi cơ cấu tổ chức, chức năng của các cơ cấu, đề nghị Tu chính này sẽ được trình bày tại Đại Hội Thường Niên sắp tới. Đại Hội Đồng sẽ biểu quyết theo phương thức đa số tuyệt đối (2/3 số phiếu của đại biểu chính thức).
1.6. Nếu đề nghị Tu Chính được chấp thuận, Đại Hội Đồng phải chọn ra một Ban Tu Chính Hiến Chương và ấn định thời gian để soạn bản Hiến Chương mới.
1.7. Ban Tu Chính Hiến Chương phải hoàn tất công việc chậm nhất là 3 tháng trước Đại Hội Thường Niên kế tiếp theo lịch trính ghi trong khoàn 2 sau đây.

Điều 2: Công Việc của Ban Tu Chính Hiến Chương

2.1. Ban Tu Chính Hiến Chương, gồm ít nhất ba thành viên, phải làm việc với Hội Đồng Chấp Hành để viết lại bản Hiến Chương theo đề nghị đã được Đại Hội Đồng thông qua.
2.2. Ban Tu Chính Hiến Chương phải gửi bản thảo đến Hội Đồng Chấp Hành để tham khảo ý kiến chậm lắm là 5 tháng trước ngày Đại Hội Thường Niên sắp tới.
2.3. Hội Đồng Chấp Hành có một tháng để đọc và bổ khuyết. Sau đó, phải gửi bằng mọi phương tiện khả hữu đến tất cả các Thành Viên để tham khảo ý kiến trong thời hạn hai tháng.
2.4. Sau khi đúc kết các ý kiến của các Thành Viên, Ban Tu Chính Hiến Chương sẽ chuẩn bị bản Tu Chính sau cùng, in ra hoặc gửi bằng điện thư đến tất cả các Thành Viên.
2.5. Tại Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Ban Tu Chính Hiến Chương sẽ đệ trình bản Hiến Chương mới để Đại Hội Đồng thông qua. Ban Tu Chính không nhất thiết phải đọc toàn bộ Hiến Chương, mà chỉ nêu lên các phần chính để Đại Hội Đồng thông qua; vì tất cả Thành Viên đã được thông báo và tham khảo ý kiến trước đó.
2.6. Sau khi được thông qua, bản Hiến Chương mới sẽ có hiệu lực kể từ sau ngày Đại Hội Thường Niên kết thúc.

Mọi điều khoản trong bản Hiến Chương này có thể được thay đổi ngoại trừ Khoản 3.1 của Phần 2 và chính điều khoản này.
Phụ lục

Phần Đặc Biệt Liên Quan đến Bản Hiến Chương 2014
(Phần này chỉ để quý vị theo dõi, và sẽ không ghi trong bản Hiến Chương mới được phê chuẩn)

• Do quyết định của Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ năm 2009 tại thành phố Dallas, Tiểu Bang Texas, một Ban Tu Chính được hình thành để soạn lại bản Hiến Chương 1996 cho phù hợp với nhu cầu mới.
• Nhưng bản dự thảo Tu Chính 2011 đã không được đưa ra thảo luận tại Đại Hội 2011 tại Thành phố Orlando, Tiểu bang Florida.
• Hội Đồng Đại Diện đã ủy thác cho Hội Đồng Chấp Hành biên soạn lại bản dự thảo tu chính 2011 cho gọn gàng hơn và sắp lại bố cục cho hợp lý.
• Ngày 3 tháng 4, 2013, bản thảo được gửi ra bằng điện thư cho các thành viên của Hội Đồng Đại Diện dể góp ý trong vòng ba tuần lễ.
• Sau cuộc họp Hội Đồng Đại Diện vào giữa tháng 3 năm 2014, bản Dự Thảo sau khi sửa lại theo các để nghị của Hội Đồng Đại Diện, Hội Đồng Chấp Hành, đã gửi ra cho các Cộng Đồng Thành Viên để tham khảo trong vòng 2 tháng.
• Chậm lắm là vào đầu tháng 5, 2014, bản dự thảo Tu Chính Hiến Chương này được gửi ra lần chót cho tất cả các Cộng Đồng Thành Viên xem lại lần chót để hoàn tất vào tháng 8, 2014. .
• Riêng với bản Hiến Chương 2014 này, vì nhu cầu cấp bách, ngay buổi sáng ngày đầu tiên của Đại Hội, sẽ được Ban Tu Chính Hiến Chương trình bày trước Đại Hội Đồng. Nếu có 2/3 số Đại Biểu bỏ phiếu thuận, bản Hiến Chương có hiệu lực bắt đầu ngay để Đại Hội Đồng có thể tiến hành bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát cho nhiệm kỳ 2014-2017,
• Bản Hiến Chương này được dịch ra Anh Ngữ bởi ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Hội Đồng Chấp Hành, để đệ nạp lên chính quyền.
• Cả hai phiên bản, Anh ngữ và Việt ngữ đều giống nhau về nội dung và có giá trị như nhau trước pháp luật. Tuy nhiên, nếu có mâu thuẫn giữa hai phiên bản, bản tiếng Việt sẽ có quyền quyết định sau cùng.

This entry was posted in Hiến Chương, Tài liệu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s