CĐNVQGHK – Phân Ưu cùng gia đình GS Lai Thế Hùng

                    THÀNH KÍNH <b>PHÂN ƯU</b>

                                   PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn :

                              Giáo Sư Vincent Lai Thế Hùng
Tổng thư ký Phong Trào Yểm Trợ Tư Do Tôn Giáo
và Nhân Quyền Việt Nam

Đã tạ thế lúc 4:00 giờ chiều ngày Thứ sáu 10 tháng10 năm 2014 tại Strasbourg – Lorraine- Pháp.

                                      Hưởng thọ 72 tuổi

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria sớm đưa Linh Hồn Giáo sư Vincent Lai Thế Hùng về hưởng tôn nhan Chúa .

                                     THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
Chủ tịch
Nguyễn Văn Tần

 

 

This entry was posted in Tin Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s