Daily Archives: 20/10/2014

Hồn Nước – Tổ quốc gọi mời

Hồn Nước (Danlambao) – Đất nước VN chúng ta đang được báo động là tình hình rối ren hỗn loạn, vì cướp bóc mỗi ngày một hoành hành hung bạo hơn. Nhưng cái chính cần quan tâm hơn tất cả, … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Huỳnh Tâm – Lý Bằng tiết lộ hội nghị Thành Đô 1990

Huỳnh Tâm (Danlambao) – Hội nghị Thành Đô ngày 3-4/9/1990 là bước ngoặt của quan hệ Trung-Việt… Hai bên ký kết “Kỷ yếu hội nghị” đồng thuận bình thường hóa quan hệ song phương. Đảng cộng sản Việt Nam không … Continue reading

Posted in Tài liệu | Leave a comment