CĐNVQGHK – Thư Mời tham dự hội luận với đề tài: Âm mưu của Trung cộng ; Sự chuyển trục của Hoa Kỳ & Lối thoát nào cho Việt Nam?

 

 photo 296a1650-3604-439b-af42-aa6b1bbc1ab3_zps9a2b79c2.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

                       

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN  PALTALK


Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.
 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận chính trị trên  Paltalk với:

Diễn Giả : Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

Đề tài:    Âm mưu của Trung cộng ; Sự chuyển trục của Hoa Kỳ & Lối thoát nào cho Việt Nam?


Thời gian : Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014

       New York        9:00 PM
       Texas               8:00 PM
       California        6:00 PM.
Nhằm ngày Thứ năm 13 tháng 11 năm 2014
        Âu Châu          3:00 AM (khuya)
       Việt Nam         8:00 AM (sáng)
       Úc Châu          11:00 AM (sáng)
Room “Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia Hoa Ky”

 
TM Ban Đại Diện CĐNVQGHK
             Khối Truyền Thông 
               Đoàn Trọng Hiếu      
 
Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s