CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Ủng Hộ Cộng Đồng Hawaii Phản Đối Văn Công VC Đàm Vĩnh Hưng

 photo 296a1650-3604-439b-af42-aa6b1bbc1ab3_zps9a2b79c2.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Tuyên Cáo Ủng Hộ Cộng Đồng Hawaii

Phản Đối Văn Công VC Đàm Vĩnh Hưng

 

Nhận định rằng:

 

1-          Trong những năm qua, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không ngừng tăng cường xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại bằng nhiều hình thức; trong đó văn học nghệ thuật là phương tiện nhanh chóng và hữu hiệu nhất.

2-         Ca nô Đàm Vĩnh Hưng, một đoàn viên, đảng viên Cộng Sản đã từng bị người Việt hải ngoại tẩy chay nhiều lần tại nhiều thành phố trên đất Mỹ, Úc. Nay Đàm Vĩnh Hưng, lần nữa, lại mon men đến Honolulu qua sự móc nối, tổ chức của bọn bầu sô  để trình diễn tại Dole Canery Ballroom ngày 30 tháng 11 sắp tới.

3-         Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hawaii đã nhanh chóng ra Thông Báo số 1 ngày 3 tháng 11, 2014 để cảnh báo đến quý đồng hương tại địa phương. Bản Thông Báo cũng kêu gọi bầu sô và rạp hát hủy bỏ chương trình của tên Đàm Vĩnh Hưng nếu không, sẽ gặp sự chống đối tích cực của đồng bào Việt tị nạn.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo

 

1-          Triệt để ủng hộ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hawaii trong việc tổ chức biểu tình phản đối sự hiện diện của ca nô Đàm Vĩnh Hưng, phản công mạnh mẻ công tác văn hoá vận của nhà cầm quyền Việt Cộng.

2-          Kêu gọi sự thức tỉnh lương tri của đồng bào tị nạn đã bỏ nuớc ra đi vì không chấp nhận chế độ Cộng Sản; đặc biệt là các thành phần từng là nạn nhân của chế độ CS bạo ngược, phi nhân bằng cách không quảng cáo, không mua vé đi xem mà tham gia đông đảo vào cuộc biểu tình sẽ do Cộng Đồng Hawaii tổ chức trong trường hợp chương trình của Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiến hành.

3-         Kêu gọi tất cả các Cộng Đồng thành viên và các đoàn thể người Việt hải ngoại cùng lên tiếng yểm trợ cho đồng bào Hawaii.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2014

Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s