CĐNVQGHK – Thư Chúc Mừng Dân Biểu Hubert Võ Tái Đắc Cử

 photo 296a1650-3604-439b-af42-aa6b1bbc1ab3_zps9a2b79c2.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính gửi ông Dân Biểu Hubert Võ,

Nhân danh Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi đến ông lời chúc mừng nồng nhiệt nhất qua việc ông tái đắc cử Dân Biểu Tiểu Bang Texas, đơn vị 149.

Sự thắng cử của ông trước ứng cử viên Al Hoàng đã cho thấy cư dân Mỹ gốc Việt tại Houston đã chọn lựa một người có lập trường và tư cách phù hợp với sở nguyện của họ.

Chúng tôi ước mong có nhiều cơ hội cùng làm việc với ông để phục vụ đồng hương tại Texas và nêu cao chính nghĩa Quốc Gia. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày các cấp Tiểu Bang Texas, Quận Travis và thành phố Austin ra các văn kiện thừa nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ truyền thống của người Việt, chúng tôi xin chia sẻ với ông niềm vui mừng và hãnh diện ,à chúng tôi đã biết các công lao của ông trong việc bảo vệ lá cờ Vàng tại Texas.

Trân trọng kính chào ông.

Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s