CĐNVQGHK – Thư mời tham dự hội luận với đề tài: Âm mưu của Trung Cộng, Sự chuyển trục của Hoa Kỳ và lối thoát nào cho Việt Nam?

                                                                     photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

                                    Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                  The Vietnamese American Community of USA

                                              16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                 Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                   https://www.facebook.com/VACUSA

                                               Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

                       

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI LUẬN TRÊN  PALTALK


Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.
 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời đồng bào trong và ngoài nước tham dự buổi hội luận chính trị trên  Paltalk với:

Diễn Giả : Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

Đề tài:   – Âm mưu của Trung cộng; Sự chuyển trục của Hoa Kỳ & Lối thoát nào cho Việt Nam?


Thời gian : Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014

       New York        9:00 PM
       Texas                8:00 PM
       California        6:00 PM.
Nhằm ngày Thứ năm 13 tháng 11 năm 2014
        Âu Châu          3:00 AM (khuya )
       Việt Nam         8:00 AM (sáng)
       Úc Châu          11:00 AM (sáng)
Room “Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia Hoa Ky”

 
TM Ban Đại Diện CĐNVQGHK
             Khối Truyền Thông 
               Đoàn Trọng Hiếu  
Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

3 Responses to CĐNVQGHK – Thư mời tham dự hội luận với đề tài: Âm mưu của Trung Cộng, Sự chuyển trục của Hoa Kỳ và lối thoát nào cho Việt Nam?

  1. dau tranh says:

    Mỗi chúng ta phải làm những gì trước tình hình trong quốc nội?

  2. dau tranh says:

    Thành lập ngay tổ chức của ta bên trong tổ quốc?

  3. Pingback: CĐNVQGHK – Thư Mời tham dự hội luận”Vai trò của truyền thông trong cuộc đấu tranh đòi Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho Việt Nam” | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s