Daily Archives: 11/11/2014

Trần Phong Vũ – Cộng Hòa thắng thế: Từ Hoa Kỳ nhìn về Quốc hội Việt Nam

* Từ chuyện bầu cử ở Mỹ, chúng ta thấy gì qua những phát biểu trong buổi tọa đàm trực tuyến do đài BBC tổ chức nhân Quốc Hội CHXHCNVN khóa 13 khai mạc kỳ hội thứ 8 ở Hànội? … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Lê Diễn Đức – “Tiếp cận và đối thoại” với Việt Cộng?

http://www.danchimviet.info/archives/91557/tiep-can-va-doi-thoai-voi-viet-cong/2014/11   Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống tại Hoa Kỳ trong ngày 4 tháng 11 năm 2014 như một cơn sóng thần mang lại chiến thắng vang đội cho đảng Cộng Hòa với 248 ghế tại Hạ … Continue reading

Advertisement

Posted in Bình luận | 1 Comment

Ông Võ Văn Ái phản bác bản Phúc trình về thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa tại Việt Nam do Phái đoàn Hà Nội phúc trình tại Genève

******************************************************************************************************************************************* Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam & Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85 Fax : … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | Leave a comment