Hội luận – TS Mai Thanh Truyết: Lối thoát nào cho Việt Nam (audio)

Kính mời quý độc giả theo dõi cuộc hội luận với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết về đề tài ” Âm mưu của Trung cộng;Sự chuyển trục của Hoa Kỳ & Lối thoát nào cho Việt Nam. Buổi hội luận do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức ngày thứ tư 12 tháng 11 năm 2014.

This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s