Cờ vàng trên đường phố Sàigòn sáng ngày 19/11/2014

TGCD: Chúng tôi xin đăng với sự dè dặt, mong ai chứng kiến sự việc này lên tiếng xác minh. Tuy nhiên dù thật hay giả cũng đã nói lên cái ước vọng của người Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung là mong ngày nào đó lá Cờ Vàng biểu tượng của Độc Lập Tự Do Dân Chủ sẽ bay phất phới trên bầu trời Việt Nam.

Người âm thầm mang cờ vàng trên vai giữa phố xá Sài Gòn.
Hình trên chụp sáng nay lúc 7g15. 19/11/2014 tại Cầu Kinh Tẻ Quận 7.
Phải cố gắng tìm biết thêm tin tức về anh. Hồi Thế Vận Hội Bắc Kinh chạy qua Sài Gòn một người cũng đã phất cờ vàng bị bắt rồi biệt tăm. Có thông tin về anh mới biết để ngọai vận.
Hình từ fb Bà Ngọai Trang Le
Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s