Daily Archives: 22/11/2014

Huỳnh Trọng Hiếu, nhân chứng và nạn nhân chính sách bạo hành tra tấn tại Việt Nam

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

Hãy xem người dân Thủ Thiêm sống trong “Thiên Đường xã hội chủ nghĩa không có cảnh người bóc lột người”!!!

  Dân Oan Thủ Thiêm (Danlambao) – Dân oan Thủ Thiêm, Quận 2 Thành phố Sài Gòn mong muốn được sống dưới chế độ “người bóc lột người” hơn, vì: Họ bóc lột nhưng vẫn còn chừa cho cái ăn, … Continue reading

Advertisement

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin tức thời sự | Leave a comment