Daily Archives: 30/11/2014

Thiện Ý – Truyền thông tự do có thể thực hiện trong lòng chế độ độc tài tại Việt Nam không?

         Theo tin giới truyền thông, thì lại có một đảng viên cấp cao của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) “phản tỉnh nửa vời”(mới nhận thức được cái sai) là Ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng Biên … Continue reading

Advertisement

Posted in Bình luận | Leave a comment