Hồng Phúc phỏng vấn Nam Lộc về ” Chương trình vận động cho TPB/VNCH định cư tại Hoa Kỳ”

Kính xin phổ biến rộng rãi đến anh em Thương Phế Binh tại Việt Nam

This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s