Babui – Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ

Kể từ nay ngư dân ra biển
hết còn lo tàu lạ quấy rầy!
đảng ba đình quyết chí ra tay
bọn tàu cộng hết đường mở miệng.


Kể từ nay ngư dân bám biển
đảng cấp cho một lá cờ tàu
cứ xem đó là bùa hộ mạng
mà tha hồ đánh bắt cá tôm

Gặp tàu lạ khỏi cần tháo chạy
tỉnh như ruồi, chúng bỏ đi ngay
vì bùa đó là cờ của chúng
Hoàng Trường Sa đảng bán lâu rồi

Đảng của ta là đảng cầm quần
chuyên cầm c.. cho tàu đứng đái
nên đừng trách vận đen nước đỏ
hăy vùng lên, dựng lại cơ đồ.

15/06/2015

Advertisement
This entry was posted in Thơ văn đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s