Đám Tang Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Năm 1971

Kính mời xem lại một đám tang tại NTQĐBH để cùng ngậm ngùi cho một thế hệ mất mát quá nhiều cho chiến tranh vì tham vọng của loài quỷ đỏ.

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đám Tang Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Năm 1971

  1. Pingback: VIDEO: Đám Tang Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Năm 1971 Và Nhiều VIDEO Về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  2. Pingback: VIDEO: Đám Tang Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Năm 1971 Và Nhiều VIDEO Về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa | Vượt Tường Lửa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s