Những Vấn Đề Hôm Nay – GS Nguyễn Lý Tưởng:” Người dân muốn biết sự thật…”

Chương trình NVĐHN do GS Nguyễn Lý Tưởng phụ trách được thưc hiện hàng tuần trên Đài Phát Thanh Việt Nam vào những ngày chủ nhật từ 7 đến 8 giờ tối giờ Miền Trung Hoa Kỳ.

Được phát trên các tiểu bang Oklahoma, Georgia, Washington DC, Virginia, Maryland, New Mexico và Arkansas và trên hệ thống internet toàn cầu 24 giờ mỗi ngày tại địa chỉ 

http://daiphatthanhvietnam.com/

. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp qua điện thoại ở số .

Advertisements
This entry was posted in Diễn đàn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s