CĐNVQG Georgia họp ngày 20-9-2015

– Bàn thảo việc tổ chức Hội Xuân Bính Thân 2016
– Thành lập ban bầu cử để tổ chức bầu cử BCH/CĐ nhiệm kỳ 2016-2020.

This entry was posted in Tin Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s