Daily Archives: 09/10/2015

Nguyễn Quang Duy – Chớ vội lạc quan về Hiệp Định TPP

Nếu Việt Nam không thay đổi thể chế để có những cải cách toàn diện và sâu rộng, thì gia nhập TPP Việt Nam cũng chỉ hưởng lợi theo cách người làm công hưởng lợi từ các ông chủ Mỹ … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment