Daily Archives: 24/10/2015

Giới thiệu Đài Phát Thanh Việt Nam Oklahoma

Kính thưa quý anh chị em. Trang Web của Đài Phát Thanh Việt Nam đã đi vào hoạt động. Xin kính mời anh chị em vào nghe trực tiếp hoặc nghe lại một số chương trình lưu trữ tại địa … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment