Daily Archives: 25/10/2015

Đinh Từ Thức – Kỳ nhân gặp sát nhân

TGCD: Xin đăng lại để tưởng nhớ Cố TT Ngô Đình Diệm Tổng Thống Mỹ Eisenhower và Bộ trưởng Ngoại Giao John Foster Dulles đón Tổng Thống Ngô Đình Diệm ở Washington National Airport ngày 8 tháng 5, 1957 Hơn nửa thế kỷ … Continue reading

Posted in Tài liệu | Leave a comment

Điểm báo Lề Dân từ 18 đến 24-10-2015

Posted in Điểm báo lề dân | Leave a comment