Cù Huy Hà Vũ : Con chồn Cộng Sản đã ló đuôi

 Hằng năm, cứ sắp đến ngày 30 tháng Tư thì ba chữ “NGÀY QUỐC HẬN” lại được một số người muốn chôn nó đi bằng những tiếng khác, cứu cho Việt Cộng khỏi bị nguyền rủa, bị vạch tội ác của chúng và để cho Việt Cộng được cái công lao thống nhất đất nước, hay “Giải Phóng Miền Nam. Tất cả những sự xuyên tạc, cãi tên Ngày Quốc Hận đã bị đánh bại. Năm nay đến phiên Cù Huy Hà Vũ nêu lên, tuy cùng một mục đích là cất đi cho Việt Cộng cái gánh nặng phản quốc, tội ác xâm lăng miền Nam, nhưng với một lập luận “MỚI”, khác với những gì bọn tay sai Cộng Sản ở Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác đã làm. Đây là một sáng kiến độc đáo của một luật sư, chuyên trị về pháp lý để hy vọng binh vực được Cộng Sản thoát cái án “NGÀY QUỐC HẬN” mà có năng lực phỉnh gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin, hoặc cơ hội để tay sai Việt Cộng khai thác.

Mở đầu, Cù Huy Hà Vũ viết: (Trích) “Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 được chính quyền cộng sản hiện hành ở Việt Nam mệnh danh “Ngày Giải phóng miền Nam”, cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tuyệt đại đa số sống dưới chế độ cũ – chính thể Việt Nam Cọng Hòa lại lại dấy lên quan điểm “Cộng Sản Việt Nam xâm lăng miền Nam” và vì thế coi đó là “Ngày Quốc Hận”. Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa theo chủ nghĩa Cộng Sản và Việt Nam Cọng Hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai “quốc gia” là 2 “nước” riêng biệt. Thực vậy, xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thỗ của quốc gia khác. Cũng như vyậ, “Quôc Hận” thể hiện tình cảm tình cảm của người dân “mất nước” khi “nước” mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sát nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên, quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cọng Hòa” (Hết trích).
 
Trước hết, Cù Huy Hà Vũ với tựa đề bài viết “Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc” mà khi đề cập đến mấy chữ “Giải phóng miền Nam” của Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ đã không cho độc giả biết ý nghĩa những chữ này là thế nào, đúng hay sai, mà chỉ chú trọng đến ba chữ “Ngày Quốc Hận”. Lập luận của Cộng Sản một chiều như vậy là đúng, nhưng đối với người miền Nam họ không chấp nhận “đường một chiều”. “Giải phóng miền Nam” là gì? Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản rêu rao “đánh Mỹ cứu nước”, nhưng Lê Duẫn đã tạt một thùng nước dơ vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản với câu nói “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”. Nói cách khác, Việt Cộng đánh miềnNam là một đạo quân xâm lăng miền Bắc rồi tới miền Nam. Cái nhục của Việt Cộng là chỉ được là tay sai của đế quốc Cộng Sản chứ không được ngang hàng vói Nga Hoa. Chẳng những Lê Duẫn mà chính Hồ Chí Minh khi thắng trận Điện Biên Phủ, cũng trịnh trọng cho rằng mình đã hoàn thành sứ mạng mà Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản giao phó, tức là xâm lăng Việt Nam (miền Bắc lẫn miền Nam). Nói cách khác, Quốc tế Cộng Sản đã XÂM LĂNG VIỆT NAM, đặt Chủ nghĩa Cộng Sản lên miền Bắc rồi miền Nam. Trong trường hợp này, dùng 2 chữ Quốc Hận đúng hay sai. Cù Huy Hà Vũ đã khôn nhưng không ngoan. Họ Cù đã trót huênh hoang “xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác”, với ý nghĩa này đế quốc Cộng Sản đã xâm lăng Quốc Gia Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau qua 2 giai đoạn và do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN làm ty sai, dùng xương máu dân miền Bắc làm tiên phong với khẩu hiệu “Sinh Bắc tử Nam”. Cù Huy Hà Vũ đã thấy người Việt tị nạn Cộng Sản ở Hải ngoại cũng như đồng bào trong nước dùng quan điểm “QUỐC HẬN” chính xác chưa? Nếu một quốc gia dùng quân đội của mình xâm lược  quốc gia khác, cái nhục mất nước còn đỡ hơn là bị người ta dùng chính xương máu (miền Bắc) của dân tộc mình giết hại đồng bào mình để mở mang bờ cõi cho Quốc tế Cộng Sản” còn nhục gấp triệu lần cho người Việt Nam, thế mà không hận sao được hỡi Cù Huy Hà Vũ? Đã đến cư ngụ trong một nước tự do dân chủ cũng nên mở mắt ra mà nhìn thiên hạ, chứ đừng khư khư ôm cái lập luận một chiều của Cộng Sản. “Xưa rồi Diễm”.
 
Để “tạo dáng” cho bài viết của mình, Cù Huy Hà Vũ cho rằng “Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc”. Nhưng những người lảnh đạo Cộng Sản, những người từ trong Cộng Sản mà ra đã cho rằng Cộng Sản chỉ thay thế chứ không sửa đổi được” làm cho cái tựa đề của Cù Huy Hà Vũ trở nên què quặt, chỉ có tự do không thể chấm dứt hận thù dân tộc mà lật đổ Cộng Sản mới đem lại tự do, dân chủ và thịnh vượng, hòa bình cho dân tộc. Dùng lập luận đánh bùn sang ao này không gạt được những người đã sống trong một đất nước tự do dân chủ như Miền Nam và rồi tại Hoa Kỳ như chúng tôi, ngay cả những lớp người sinh sau đẻ muộn trên đất Bắc, sau cuộc chiến xâm lăng của Cộng Sản họ cũng không chấp nhận như vậy, Cù Huy Hà Vũ nên mở mắt thực lớn để nhìn cho rõ cục diện đất nước hôm nay. Chúng tôi nghi ngờ Cù Huy Hà Vũ qua Hoa Kỳ chỉ là con cờ củ Việt Cộng không phải là không có cơ sở.
 
Sau khi đả kích hai chữ Quốc Hận với lập luận một chiềurập khuôn Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ viết (Thích): “Trước hết cần nhắc lại rằng Việt Nam Cọng Hòa thoát thai từ Quốc Gia Việt Nam – một chính thể thuộc Liên Bang Đông Dương trong Liên Hiệp Pháp- tuyên bố chủ quyền với toàn bộ lãnh thỗ Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng” (hết trích).
Cho đến tháng 7 năm 1954, Việt Nam là một quốc gia từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, còn bọn Việt Cộng chỉ là một bộ phận của Cộng Sản, xâm lăng Việt Nam cho Cộng Sản với ngụy danh “đanh đuổi Pháp giành độc lập” núp trong rừng rú. Như vậy, đoàn quân Việt Minh rồi Cộng Sản vẫn là một đoàn quân xâm lăng Việt Nam do chỉ thị trực tiếp của Khối Cộng Sản Quốc Tế. Nếu Cù Huy Hà Vũ đem những hiểu biết của mình để chứng minh rằng Việt Nam Cọng Hòa luôn quan niệm “lãnh thỗ bất khả phân” cũng không ngoài quan niệm hay quan điểm của dân tộc khi bị Tàu xâm lược hay Pháp xâm lăng và nay bị đế quốc Cộng Sản do Nga Sô và Trung Cộng chỉ huy bọn tay sai là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam xâm lăng. Bị cả thế giới Cộng Sản xâm lăng, Việt Nam Cọng Hòa phải mất nước, như vậy, Ngày Quốc Hận dùng ở đây vẫn đúng nghĩa, chính xác.
 
Ở một đoạn khác, Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): “Như vậy, không chỉ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và các lực lượng cộng sản ở miền Nam dưới vỏ bọc “Chính Phủ Lâm Thời Cọng Hòa miền Nam Việt Nam” quyết “giải phóng”  miền Nam mà cả Việt Nam Cọng Hòa ở miền Nam cũng quyết “giải phóng” miền Bắc để thống nhứt đất nước” (Hết trích).
 
Đúng là luận điệu Cộng Sản. Miền Bắc trên thực tế là “lãnh thổ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản vì vậy khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm tuyên bố “Chúng tôi (Quốc Gia Việt Nam) không từ chối nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước  một cách hòa bình và dân chủ” (chữ của chính Cù Huy Hà Vũ) và những điều kiện tiếp theo là:phải để nhân dân hai miền tự do đi lại, phải để d6n chúng được tự do (như ở miền Nam), các cơ quan truyền thông đục tự do đi lại để làm phận sự v.v... Những điều kiện này khiến Cộng Sản của Cù Huy Hà Vũ co vòi. Khi Cộng Sản Bắc Việt theo lệnh Cộng Sản Nga Tàu đã xâm lăng miền Nam thì miền Nam có quyền đánh lại chẳng những trên lãnh thổ miền Nam mà cả trên miền Bắc. Đó tự vệ chính đáng. Hơn nữa, nếu lúc đó miền Nam đánh ra Bắc vì Hồ Chí Minh, tên đầy tớ mù quáng và cuồng tín của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã áp đặt một chế độ phi nhân và tàn ác cho đồng bào miền Bắc cũng là việc làm chính nghĩa, chính đáng, điển hình là “Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất” quá tàn ác mà chính Hồ Chí Minh đã phải khóc (giả) để công khai  “xin lỗi” dồng bào miền Bắc, rồi bày đặt trò “sửa sai”.
 
Nếu miền Nam giải phóng miền Bắc với tư cách giải phóng sự đô hộ của Cọng Sản Quốc Tế, cũng đồng nghĩa với đánh đuổi xâm lăng. Còn miền Bắc Cộng Sản đánh miền Nam là xâm lăng cho “Nga Sô và Trung Quốc” như Lê Duẫn đã thú thật. Cái lưu manh của Hồ Chí Minh và CS Bắc Việt là phỉnh gạt đông bào miền Bắc rằng Hoa Kỳ xâm lăng miền Nam với khẩu hiệu “đánh Mỹ cứu nước”. Cái mà họ Cù gọi là “các lực lượng Cộng Sản ở miền Nam” là luận điệu hàm hồ, cốt ý binh Cộng Sản, vì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là con đẻ của Cộng Sản Bắc Việt, đám này sau khi CSBV chiếm được Miền Nam thì lâm vào tình trạng thê thảm, Dương Thị Quỳnh Hoa bị bịt miệng 10 năm, các tên khác thì ngồi chơi không có nước mà xơi, VC “chôn bọn GPMN không có điếu văn”. Cù Huy Hà Vũ lý luận đoạn văn này để chạy tội xâm lăng miền Nam của VC, nhưng lập luận quá ấu trỉ. Thực uổng phí cho mấy năm trời học luật. Càng uổng phí cơm gạo học tập hơn khi họ Cù lý luận “Việt Nam Cọng Hòa là một chính thể hay một chế độ chính trị chứ không phải là một quốc gia”. Một quốc gia cần một chính thể hay một chế độ thực hiện cho toàn dân biết đường hướng chính trị của quốc gia đó, chỉ có Cộng sản mới lươn lẹo nói một đằng làm một nẻo.
 
Một đoạn khác Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): “Chắc chắn việc bị các lực lượng cộng sản mà nòng cốt đến từ miền Bắc đánh bại khó có thể là nguyên nhân bởi thắng thua trong chiến tranh là chuyện bình thường đồng nghĩa oán hận chỉ có thể đến từ hành vi trả thù khủng khiếp của chính quyền cộng sản thời hậu chiến.” (Hết trích). Chuyện trả thù man rợ của Cộng Sản là một trong những nguyên nhân chẳng những để nạn nhân oán hận, mà hành vi trả thù đốn mạt của Việt Cộng còn làm nhục nhân dân Việt Nam trước dư luận quốc tế, cũng như việc các cán bộ Việt Cộng ra hải ngoại công tác ăn cắp, buôn lậu làm cho người Việt Nam nhục nhả lây và oán hận VC. “Ngày Quốc Hận” còn có ý nghĩa là Việt Cộng đã nỗ lực phá hoại văn hóa, thuần phong mỹ tục và truyền thống của người ViệtNam mà tổ tiên bao đời đã xây đắp, củng cố, phát triển. Cho rằng chỉ vì bị VC trả thù mà tạo nên “Ngày Quốc Hận” Cù Huy Hà Vũ đã non nớt, ngây thơ, nếu không phải “nói tránh” để xóa bỏ những cái tội tầy đình của Việt Cộng đã làm cho dân tộc.
 
Trong bài viết “Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc” người Việt không có cái gì để hận thù dân tộc mình, Việt Cộng tuy vẫn là người Việt Nam nhưng đã bị Quốc Tế Cộng Sản sơn mặt, vẽ mày để trở thành những giống khác, không phải là người Việt Nam nữa mà còn nhồi sọ cho chúg rằng chúng nó là cộng sản, những con vật biết đi bằng 2 chân và nói tiếng người. Cù Huy Hà Vũ nên nghe lại bài ca của Việt Khang “Xin lỗi anh là ai” để biết, hay Cù Huy Hà Vũ lại muốn trở lại kiếp Cộng Sản, con vật có 2 chân nhưng không phải con người, nhất là người Việt Nam?
 
Kiêm Ái
Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s