Daily Archives: 12/03/2016

Xin hỏi ông Đinh La Thăng

http://www.danchimviet.info Tác giả: Phạm Đình Trọng Mấy năm trước, trong những ngày lịch sử bi tráng 19.1, 17.2, 14.3, người dân thủ đô Hà Nội đều thành kính làm lễ tưởng niệm những dòng máu Việt Nam đã đổ thấm … Continue reading

Advertisement

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Nguyễn Mai Trung Tuấn và những khuyết điểm nền tảng của Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

LS Đào Tăng Dực (Danlambao) – Vụ xử trẻ em Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ được ghi trong sử sách Việt Nam như một vết nhơ không thể gội rửa của nhà cầm quyền CSVN và chứng minh rõ nét … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn

Hoàng Trần (Danlambao) – Hội nghị trung ương 2 của đảng cộng sản vừa kết thúc với quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải rời khỏi chiếc ghế thủ tướng trước thời hạn.

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

TGCD – Hội luận: Bảo Vệ Danh Dự QLVNCH

Buổi hội luận giữa 3 người lính: Ông Trần Vệ Khoá 19 Trường VBQGVN, ông Đỗ Văn Phúc Khoá 1 Chiến Tranh Chính Trị và ông Đoàn Trọng Hiếu Khoá 4/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Chương trình được thực … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Lão Móc – Phượng hoàng và Gà thiến

Dẫn nhập: Mới đây trên diễn đàn điện tử toàn cầu rùm beng lên về chuyện một ông Tướng Cảnh Sát là ông Trang Sĩ Tấn mặc cảnh phục đến chủ tọa một buổi lễ ở Houston. Có một ông ký … Continue reading

Posted in Phiếm luận, Uncategorized | Leave a comment